עמוד:181

האוכלוסייה גדלה בקצב מהיר במהלך המאה העשרים גדלה אוכלוסיית מצרים בקצב מהיר מאוד: בשנת ,1900 לפני למעלה מ100- שנה, חיו במצרים כ10- מיליון תושבים, ואילו כיום מספר תושביה עולה על 70 מיליון? אמנם בעשרות השנים האחרונות, בכל משפחה מצרית נולדים פחות ילדים מבעבר. ואולם, מאחר שבמצרים יש כיום מיליוני זוגות צעירים, גם כיום נוספים מדי שנה מיליון וחצי תינוקות חדשים. על כן צפוי שאוכלוסיית מצרים תמשיך ותגדל במהירות עוד שנים רבות. תהליכי הפיתוח המתרחשים במדינה אינם מצליחים להדביק את קצב הגידול של האוכלוסייה, ועל כן מצרים צריכה לייבא ממדינות אחרות מזון ומוצרי תעשייה שונים, והתשתיות שהוקמו עד כה בערים הגדולות אינן מספקות את הצרכים הגדלים: רשת הכבישים אינה מפותחת מספיק, פקקי התנועה עצומים והפסקות החשמל רבות. רוב התושבים מתגוררים בכפרים ועוסקים בחקלאות במצרים יש כ6,000- כפרים. יותר ממחצית התושבים של מצרים מתגוררים בכפרים, והם מתפרנסים מחקלאות. החקלאות היא חקלאות מסורתית, ותושבי הכפרים מנהלים חיים פשוטים. הם מתגוררים בבקתות עשויות טיט, שגגותיהן מכוסים בקש או בכפות ענפי תמרים. גללי צאן וגבעולי תירס מיובשים משמשים להסקה, לבישול ולחימום. לרוב, במרכז הכפר עוברת תעלה המובילה מים מנהר הנילוס, וליד כל בית עומדת משאבה לשאיבת מים מן התעלה. חלקות הקרקע של החקלאים )המכונים "פלאחים"( קטנות, ובכל דור הן קטנות עוד יותר, כי הן מתחלקות בין ילדי המשפחה. היבולים מן השדות קטנים, כי לחקלאים אין מספיק ידע ואפשרויות לשפר את איכות הקרקע בדשנים, לרכוש זרעים טובים ולהשתמש בחומרי הדברה להשמדת מזיקים. הגידול החקלאי העיקרי במצרים הוא הכותנה, והכותנה המצרית נחשבת לבעלת איכות גבוהה. עוד מגדלים במצרים אורז, תירס, חיטה, פירות, ירקות, צאן ובקר. בשנים האחרונות מתרחשים בכפרי מצרים תהליכי שינוי: שיטות העבודה של החקלאים משתנות, הולכים ונבנים בתים חדשים וגם מבני ציבור, ורשת הדרכים מגיעה אל רוב הכפרים. 181 כפר בעמק הנילוס - הבתים בנויים מלבנים העשויות בוץ, וביניהן מצויות סוכות נוטות ליפול הבנויות מקנים ומקש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר