עמוד:179

179 פעילות עיינו במפה הפיזית של מצרים )עמ 175(, ובמפות המתאימות באטלס: 1 ציינו שלושה סוגים של נופים המצויים במצרים. לכל סוג נוף ציינו שם של מקום או של אזור מתאים. 2 העתיקו למחברת את המשפטים הבאים והשלימו את הפרטים החסרים: א. המדבר ה נמצא ביבשת אפריקה, מדבר סיני נמצא ביבשת , וביניהן מפרידה . ב. מצפון לחצי האי נמצא הים . משני צידיו של חצי האי נמצאים שני מפרצים: מפרץ ומפרץ . שניהם מתחברים לים . 3 רשמו את שמותיהם של 4 שקעים או נאות מדבר הנמצאים במדבר לוב )המדבר המערבי(. 4 מצאו באזור הים התיכון 2 נהרות מלבד הנילוס, אשר לשפך שלהם יש צורה של דלתה, וציינו את שמותיהם. 5 בספר בראשית פרק מב מסופר שיעקב אבינו שלח את בניו למצרים: "וירא יעקב כי יש שבר )אוכל( במצרים ויאמר יעקב לבניו ]...[ הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו )קנו לנו אוכל( משם, ונחיה ולא נמות ]...[ ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען" )בראשית מב, 5-1( א. לשם מה שלח יעקב את בניו למצרים? ב. מדוע שלח אותם יעקב למצרים דווקא? 6 הקמתם של סכר אסואן ואגם נאצר יצרה גם קשיים. מה הם הקשיים? מדוע, לדעתכם, מפעל הקמתם נחשב למוצלח למרות הקשיים?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר