עמוד:174

174 סיפור עם ממצרים הידיד הנאמן ל ח חברים בל מוט ואחותו נק ב ובנפש. אבל הידידות לא ארכה זמן רב כי חמוט ונק טו מצאו תנין קטן. הילדים האכילו את התנין, השתע טו רצו להכיר את העולם, וע שעו איתו בנהר הנילוס, והפכו ל כן הע הגיעו ימים ר לכפר קטן ופגשו פסל שהסכים לאר יום אחד נפרדו מידידם התנין ויצאו לנדוד בד ר ייפים שמחו להצעה, ותוך זמן קצר הפליא ח בים נדדו הילדים. הם ישנו בחוץ לאור היר כים. ח אותם אם יע ח, שתו ממ זרו לו ב מוט את כל תושבי הכפר בפסלים שפיסל, ונקטו מלאכת הכנת הפסלים. הילדים י הנילוס, ואכלו מכל הבא ליד. יום אחד בציורים שצייר ימים החליט רע ה. מסס ל והנה, יום אחד הזמין המל בדוק איך מת ך פרעה רעמ קד סס הג מת העבוד הפסל, שהיה המום מן ההצעה, ביקש מהילדים לע ה ב דול את הפ פיר מיד ל לקשט ולפא ת ל ה שלו. הוא נד מל זור לו, והשלושה החלו מיד ב כה ל ר את הפירמיד הם מהציורים של נק מלאכה. לאחר כ ה שבנה. כבוד יום הולדתה. מה טו ומן כעבור זמן נע הפסלים של ח רכה חגיגה מפואר ומרוצה כל כך ממתנת יום ההולדת שקיבלה, ע ת והילדים הציגו לפני המל ד כי הזמינה את ח מוט, והחליט מיד שהם יהיו אלה אשר יכינו מתנה מיוחד מוט ונק כה את מתנתם. המל טו לשבת בשול כה הייתה נרגשת חן הראשי לעבדות תמור אך השמחה לא א יחד איתה ועם המל רכ ת כסף ר ה זמן ר ב. השודדים הע ך וכל משפחת המלוכה. ב - שני הילדים נחטפו ע לו את הילדים ע ל ידי חבורת פושע ל ספינה והפליגו ע ים שתכננה ל ל פני הנילוס. אב מכור אותם ל בדיוק באותה ע והנה הופיע ידידם הוות ת החל שיטפון ג יק של ח דול בע מוט ונק מק הנילוס, מים ר טו מימי הילדות בכפר - התנין, שבינתיים גדל והיה לתנין ג בים הציפו את הספינה הקטנה והיא החלה לטבוע. דול דת הנהר ונפרד מהם לשלום. שני הילדים חזרו ל וחזק. התנין הציל אותם מן המים הגואים, הביא אותם לג ביתם בשלום והמשיכו להפליא ביצירותיהם עוד שנים רבות. בפסלים ובציורים שלהם היה אפשר לראות מדי פעם תנין קטן מציץ... פעילות עיינו במפות הים התיכון בספר )עמ ,7 23(, במפות מצרים בפרק זה, וכן במפות המתאימות באטלס. היעזרו גם בתעודת הזהות: 1 תארו את מקומה של מצרים בין מדינות הים התיכון. בתשובתכם היעזרו ברוחות השמים. 2 א. לאילו מדינות יש גבול יבשתי משותף עם מצרים? היעזרו ברוחות השמיים. ב. חלקה הגדול של מצרים נמצא ביבשת אחת, וחלק קטן שלה נמצא ביבשת אחרת. באילו יבשות נמצא כל חלק? ומה שמו של החלק הקטן? ג. עם אילו ימים מצרים גובלת? 3 א. פי כמה גדולה האוכלוסייה של מצרים מהאוכלוסייה של ישראל? ב. פי כמה גדולה האוכלוסייה של בירת מצרים, קהיר, מהאוכלוסייה של ירושלים, בירת ישראל והגדולה שבערי המדינה? )בירושלים כ700,000- תושבים( 4 א. היכן מרוכזים מרבית היישובים במצרים? ב. מדוע לדעתכם אין כמעט יישובים באזורים האחרים של מצרים? 4 7 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר