עמוד:156

156 פעילות היעזרו במפות הים התיכון )עמ ,7 23(, במפת טורקיה בפרק זה, וכן במפות המתאימות באטלס: 1 מצאו במפה את הרי הפונטוס: א. ציינו שמות של 4 פסגות בהרים אלה, ומה גובהה של כל פסגה. ב. היכן נמצאות הפסגות הגבוהות? והיכן נמצאות הפסגות הנמוכות יותר? בתשובתכם השתמשו ברוחות השמים. ג. כתבו שמות של שני נהרות החוצים את הרי הפונטוס ונשפכים אל הים השחור. 2 מצאו במפה את הרי הטאורוס: א. רכס זה מתפצל במזרח ל2- רכסי הרים מקבילים, ששמותיהם דומים. ציינו את שמותיהם של הרכסים. ב. בין שני הרכסים נמצא מאגר מים גדול, שבו אוגרים את מימיו של נהר גדול בעזרת סכר. ציינו את שמותיהם של מאגר המים, הנהר והסכר. 3 בהרי מזרח טורקיה, סמוך למפגש הגבולות עם ארמניה ועם איראן, נמצא הר געש גבוה ששמו התפרסם בעקבות הסיפור המקראי על נוח והמבול. מה שמו של ההר? ומה גובהו? 4 מצאו במפות את הנהרות הגדולים: פרת, חידקל, קיזיל אירמק, גיהן, סיהן, סקריה. א. באיזה אזור בטורקיה נמצאים המקורות של כל אחד מהנהרות? ב. לאיזה ים נשפך כל אחד מהם? ג. ציינו את שמה של עיר גדולה השוכנת על הגדה של כל אחד מהנהרות. 5 בטורקיה מצויים אגמים וימות רבים. א. מה שמה של הימה הגדולה ביותר בטורקיה? היכן היא נמצאת? ב. מה שמה של הימה המלוחה הנמצאת במרכז המדינה? 6 באיזה חלק של טורקיה מרוכזים מרבית היישובים? מדוע לדעתכם מתרכזים התושבים באזור הזה ולא באזורים אחרים של טורקיה?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר