עמוד:141

141 ההשכלה ומעמד הנשים בתהליך שינוי בשנים האחרונות, עם התפתחותה של יוון, התרחשה בה התקדמות רבה ברמת ההשכלה ובמעמד הנשים. מבחינת ההשכלה יוון שייכת כיום למדינות המפותחות, מרבית תושביה לומדים בבית ספר תיכון, וחלק ניכר מהם ממשיכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. הנשים היווניות של ימינו הן נשים משכילות הנושאות תפקידים חשובים במדינה: כרבע מנושאי התפקידים החשובים בחברה היוונית ובכלכלה שלה הם נשים, והנשים מהוות כ- מהחוקרים במדעים? אך התפקיד החשוב של הנשים לא מקבל ביטוי בשכר שהן מקבלות: שכרן עדיין נמוך - כמחצית משכרם של הגברים, גם כשמדובר באותם תפקידים. פעילות 1 עיינו בטבלת הנתונים שבעמ :196 א. מצאו 4-3 מדדים המייצגים את רמת הפיתוח של יוון בהשוואה למדינות הים התיכון האחרות. ב. סרטטו במחברת טבלת השוואה כדוגמת הטבלה שלפניכם והציגו בה את המדדים שבחרתם: המדדים שבחרתי הנתונים של יוון הנתונים של ישראל הנתונים של המדינה הכי גבוהה במדד זה 2 התבוננו בתמונות של יוון בספר. בחרו 3 תמונות המציגות את יוון כמדינה מפותחת, ו3- תמונות המציגות אותה כמדינה מתפתחת. כתבו את שם המקום שרואים בכל תמונה והסבירו במה התמונה מדגימה את רמת הפיתוח של יוון. 3 התפתחות התיירות ביוון יצרה בה מקומות עבודה רבים. א. ציינו 5 בעלי מקצוע )לפחות( העובדים בענף התיירות. ב. נסחו מודעה ובה הצעה לעבודה בענף התיירות ביוון )"דרושים עובדים?"(. 4 לגידול העצום במספר התיירים המבקרים ביוון יש יתרונות רבים, אך הוא עלול גם ליצור בעיות. אילו בעיות? )חשבו כיצד הגידול בתיירות משפיע על אופי היישובים, על איכות הסביבה, על העיסוקים המסורתיים ועוד(. הנשים היווניות המבוגרות חיות עדיין לפי אורח החיים המסורתי - חייהן סובבים סביב הטיפול בבית ובמשפחה המורחבת. בתמ ונ ה : שת י נ ש י ם ל י ד פתח ב י ת ן בא י ק ו רפו ביוון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר