עמוד:119

ממשלת איטליה משקיעה בפיתוח הדרום כאמור, הפערים בין הצפון לדרום מטרידים את ממשלת איטליה ואת תושביה, ובעשרות השנים האחרונות נעשו פעולות רבות שנועדו לפתח את אזור הדרום ולצמצם את הפער בינו לבין הצפון. בין היתר השקיעו בהשבחת הקרקע ובהפיכתה לקרקע פורייה יותר, הוקמו מפעלי השקיה והוכנסו שיטות מודרניות בחקלאות, הוקמו מפעלי תעשייה, ונסללו כבישים חדשים. אכן, הפעולות שנעשו בדרום איטליה קידמו את האזור ואת תושביו, וכשמשווים את המצב באזור הזה למצב במדינות כמו מרוקו או מצרים, מתברר שרמת הפיתוח של דרום איטליה היא גבוהה יותר. אך יש לדעת כי למרות כל פעולות הפיתוח עדיין קיים באיטליה פער בין הצפון לדרום. 119 פעילות 1 אתרו בסביבתכם מוצרים או מותגים שמקורם באיטליה, ומלאו במחברת טבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם: התחום ביגוד )בגדים ונעליים( מזון עיצוב )רהיטים ועוד( חשמל כלי רכב )מכוניות, אופנועים( שם היצרן או המותג 2 לפניכם רשימה של גידולים חקלאיים וענפי חקלאות באיטליה: גפן, בקר וצאן, זיתים, חיטה. רשמו ליד כל גידול או ענף את מוצרי תעשיית המזון שמייצרים ממנו. 3 היעזרו בטבלת הנתונים שבעמ :196 א. מצאו 4-3 מדדים המציגים את רמת הפיתוח הגבוהה של איטליה בהשוואה למדינות הים התיכון האחרות. ב. סרטטו במחברת טבלת השוואה כדוגמת הטבלה שלפניכם והציגו בה את המדדים שבחרתם: המדדים שבחרתי הנתונים של איטליה הנתונים של ישראל הנתונים של המדינה הכי נמוכה במדד זה 4 התבוננו בתמונות של איטליה בספר. בחרו 4 תמונות המציגות את איטליה כמדינה מפותחת, כתבו את שם המקום שרואים בכל תמונה והסבירו במה התמונה מדגימה את רמת הפיתוח של איטליה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר