עמוד:110

110110 פעילות עיינו במפות הים התיכון בספר )עמ ,7 23( ובמפות איטליה בפרק זה, וכן במפות המתאימות באטלס. היעזרו גם בתעודת הזהות. 1 תארו את מיקומה של איטליה בין מדינות הים התיכון. בתשובתכם היעזרו ברוחות השמים. 2 א. לאילו מדינות יש גבול משותף עם איטליה ביבשה? ב. איטליה מוקפת ב4- מהימים הפנימיים הכלולים בים התיכון. ציינו את שמות הימים. ג. מאיטליה ניתן להפליג בדרך הים למדינות אחרות. אילו מדינות ים תיכוניות הן הקרובות ביותר לאיטליה - מדרום? ממערב? וממזרח? באילו יבשות הן נמצאות? ד. ממערב לאיטליה נמצאים שני איים גדולים, שהגדול שבהם שייך לאיטליה. מה שמו של האי? ולאיזו מדינה שייך האי הקטן יותר? 3 צורתה של איטליה מזכירה רגל הנעולה במגף. באיזה חלק של איטליה נמצאת "כף הרגל"? ובאיזה חלק שלה המגף ”בועט"? 4 א. מצאו באטלס את הרי האפנינים. ציינו מהו גובהה של הפסגה הגבוהה ביותר של רכס זה. השוו את גובהה לגובהם של הר חרמון והר מירון בישראל. ב. בחלקה הצפוני של איטליה נמצא רכס הרים גבוה. - מה שמו של הרכס? - מצאו את ההר הגבוה ביותר של רכס הרים זה: מה שם ההר? מה גובהו? באיזו מדינה הוא נמצא? ג. באיטליה 3 הרי געש פעילים - מצאו אותם במפה ורשמו את שמותיהם. 5 מצאו במפה את הנהרות הגדולים: פו, טיבר וארנו. א. באיזה חלק של המדינה נמצא כל אחד מהנהרות האלה? )בתשובתכם השתמשו ברוחות השמים( ב. ציינו שם של עיר גדולה אחת השוכנת ליד כל נהר. 6 תארו היכן מרוכזים מרבית היישובים של איטליה. כתבו: מדוע לדעתכם מתרכזים התושבים דווקא שם? 7 מצאו במקורות מידע שונים ובאמצעי התקשורת מידע על האיחוד האירופי המשותף: א. כתבו את שמות המדינות החברות כיום בארגון. ב. הסבירו את חשיבותו של הארגון הזה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר