עמוד:95

השכלתם של רבים מתושבי מרוקו היא נמוכה רק כמחצית מתושביה הבוגרים של מרוקו יודעים לקרוא ולכתוב. במיוחד גרוע מצבן של הנשים רק כשליש מהנשים במרוקו יודעות קרוא וכתוב, לעומת כשני-שלישים מן הגברים שליטי מרוקו הבינו שאם תעלה רמת ההשכלה במדינה, תעלה גם רמת הפיתוח שלה. לפיכך הם משקיעים כיום רבות בפיתוח החינוך, והתוצאה: במשך 13 שנים )משנת 1990 ועד (2003 עלה חלקם של יודעי קרוא וכתוב במרוקו - משליש מהתושבים ליותר ממחצית התושבים! יש מקום לתקווה למדנו על המאפיינים של מרוקו כמדינה מתפתחת, אך כיום אפשר להבחין בסממנים רבים המעידים על פיתוח במרוקו העלייה במספר המרוקנים היודעים קרוא וכתוב, שהזכרנו בסעיף הקודם, היא אחד הסממנים האלה. בנוסף, בחלקים נרחבים של מרוקו נסללו כבישים מהירים ומודרניים, ולרוב התושבים יש כיום אספקה סדירה של חשמל ומים. השלטון במרוקו יציב כבר שנים רבות, ומשפחת המלוכה השלטת פתוחה לשינויים ומקדמת תהליכי פיתוח. מרוקו גם מקבלת סיוע רב משכנותיה שמעבר לים, ובעיקר מצרפת. עד לשנת 1955 )לפני כ-50 שנה( שלטה צרפת במרוקו במשך כ-40 שנה, ולכן כיום מרוקנים רבים מנטים להגר לצרפת. צרפת, המעוניינת להקטין את ממדי ההגירה של המרוקנים אליה, משקיעה משאבים רבים בפיתוחה של מרוקו פעילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר