עמוד:88

פעילות עיינו במפות הים התיכון בספר )עמ׳ (23,7 ובמפות מרוקו בפרק זה, וכן במפות המתאימות באטלס. היעזרו גם בתעודת הזהות. תארו את מיקומה של מרוקו בין מדינות הים התיכון. בתשובתכם היעזרו ברוחות השמים. שמה הערבי של מרוקו הוא% ״אל-ממלכה אל-מע׳רביה״, שפירושו - ״ממלכת המערב״ מדוע לדעתכם מרוקו נקראת כך? א. לאילו מדינות יש גבול עם מרוקו בדרום? ואילו מדינות גובלות איתה במזרת? ב. על חוף האוקיינוס האטלנטי, לא הרחק מרבאט הבירה, שוכנת עיר מרוקנית גדולה חשובה. ציינו את שמה של העיר ג. איזו עיר גדולה נמצאת במרכז מרוקו, למרגלות הרי האטלס הגבוה? ד. אילו ערים גדולות נמצאות בחלק הצפוני של מרוקו, הרחק מהים? עיינו בפרטים המופיעים ב״תעודת הזהות״ של מרוקו, ותשבו, א. פי כמה גדולה האוכלוסייה של מרוקו מהאוכלוסייה של ישראל? )היעזרו בטבלת הנתונים שבסוף הספר.( ב. פי כמה גדולה האוכלוסייה של העיר הגדולה ביותר במרוקו מהאוכלוסייה של ירושלים, העיר הגדולה בישראל? )בירושלים כ-700,000 תושבים.( מרוקו היא המדינה האפריקנית השוכנת הכי קרוב ליבשת אירופה. הביעו דעתכם: איזה יתרון יש למרוקו בקירבה אל אירופה? האם יש חיסרון בקירבתה אל אירופה? מהו החיסרון? )היעזרו בקטע המידע שבעמ׳ .(93 בימים עברו, באזורים רבים במרוקו לא היו מים זורמים בבתים. אז התפתה מקצוע מיוחד - מוכר מים. היום כבר אין צורך במוכרי מים, אך הלבוש המיוהד שלהם, הקישוטים והכלים המיוהדים, מושכים את התיירים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר