עמוד:80

שפכים - מי ביוב, מים שהזדהמו לאחר שהשתמשו בהם, בשימוש ביתי או בשימוש תעשייתי. פעילות 1 עיינו במפות האקלים שבעמודים 39-38 וציינו 4 מדינות באזור הים התיכון, שהאקלים השורר בהן הוא אקלים הגורם למחסור חמור במים. 2 מצאו מידע במקורות שונים ותארו שני מפעלי מים בישראל. היעזרו בספרים, באנציקלופדיות, באתרי אינטרנט, בעלונים ובפרסומים של משרדי ממשלה או של חברת ”מקורות". 3 בעיית המחסור במים מוכרת לנו, תושבי מדינת ישראל, היטב. ציינו 3 שיטות או דרכים לחיסכון במים. • טיהור שפכים: טיפול במי הביוב וטיהורם במכונים מיוחדים, עד שהם הופכים למים שאפשר להשתמש בהם שימוש חוזר בהשקיית גידולים חקלאיים ובייצור מוצרי תעשייה. פעולה זאת נפוצה בכל מדינות הים התיכון, ויש לה שלושה יתרונות: היא מאפשרת שימוש חוזר במים, היא מונעת את חדירת מי הביוב לאדמה וזיהום מי התהום, והיא מאפשרת להזרים לנחלים מים מטוהרים ולא מי ביוב מזוהמים. • התפלת מי ים - סינון מי הים, והוצאת המלחים המצויים בהם. דרך זאת היא האמצעי הטוב ביותר להפקת מים באיכות גבוהה - מים הראויים להשקיה ואפילו לשתייה. יתרונה של פעולת ההתפלה הוא בכך שיש מי ים בכמויות עצומות. החיסרון של השיטה הוא במחירה הגבוה, אבל טכניקות ההתפלה הולכות ומשתכללות, ונראה כי מחיר ההתפלה ילך וירד. באזור הים התיכון מצויים כיום מפעלים להתפלת מי ים במדינות רבות, למשל בקפריסין, בישראל ובמצרים. 80 מכוני טיהור קטנים וגדולים קיימים במקומות רבים סביב הים התיכון - ממכוני טיהור קטנים בערים קטנות, ועד למפעלי טיהור גדולים המטהרים מי ביוב של אזור גדול. בתמונה: ברכות טיפול במי ביוב בעיר ולנטון שבצרפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר