עמוד:41

3 עיינו בקלימוגרף של אתונה שביוון )עמ׳ (36 ובקלימוגרף של תינדוף שבאלג׳יריה )עמ׳ ,(37 וכתבו: א. מהו החודש החם ביותר באתונה? מהי הטמפרטורה הממוצעת שם בחודש זה? מהו החודש החם ביותר בתינדוף? מהי הטמפרטורה הממוצעת שם בחודש זה? ב. מהו החודש הקר ביותר באתונה? מהי הטמפרטורה הממוצעת שם בחודש זה? מהו החודש הקר ביותר בתינדוף? מהי הטמפרטורה הממוצעת שם בחודש זה? ג. חשבו את הפרשי הטמפרטורות בין החודש החם ביותר לבין החודש הקר ביותר בכל אחת משתי הערים )הטמפרטורה החמה ביותר פחות הטמפרטורה הקרה ביותר בכל עיר.( באיזו מהן ההבדל בין שני החודשים גדול יותר? מדוע? ד. מהו החודש הגשום ביותר באתונה שביוון? מהי כמות המשקעים שם בחודש זה? ה. מהו החודש הגשום ביותר בתינדוף שבאלג׳יריה? מהי כמות המשקעים שם בחודש זה? ו. חשבו את ההבדל בכמות המשקעים היורדת בשתי הערים. מדוע קיים הבדל זה? 4 לפניכם קלימוגרפים של שתי ערים: אילת )בישראל,( ניס )בצרפת.( לפי הקלימוגרפים, כתבו איזה סוג אקלים שורר בכל אחת מן הערים הללו. הסבירו. 5 עיינו במפת המשקעים ובמפות הטמפרטורות שבעמ׳ :39-38 א. באילו מדינות יורדים הכי הרבה משקעים? ובאילו מדינות - הכי פחות משקעים? ב. באילו מדינות הכי קר בחורף? ובאילו מדינות הכי חם בקיץ? 6 זוכרים את משחק החידות? הוסיפו עוד שאלות לכרטיסי השאלות והתשובות, והפעם בנושאים הקשורים לסוגי האקלים השונים השוררים סביב הים התיכון. 7 הוסיפו והרחיבו את הפינה ״מסביב לים התיכון׳׳ בכיתתכם. חפשו תמונות או גלויות המדגימות תופעות של אקלים או מזג אוויר סביב הים התיכון.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר