עמוד:35

הקלימוגרף מהו כדי לתאר את האקלים הים תיכוני והאקלים המדברי השוררים סביב הים התיכון, נשתמש בתרשים הנקרא ״קלימוגרף״. כל קלימוגךף כזה מציג שני גרפים על תרשים אחד: דיאגרמת עמודות, המציגה את כמות המשקעים הממוצעת במקום מסוים בכל חודש, וגרף קןוי, המציג את הטמפרטורה הממוצעת במקום זה בכל חודש. כך מוצגים בקלימוגרף נתונים על שתי תופעות האקלים החשובות ביותר - הטמפרטורות והמשקעים - כפי שהן מתרחשות במקום מסוים במשך חודשי השנה. מנתונים אלה אפשר ללמוד רבות על האקלים השורר במקום זה. התבוננו בקלימוגרפים שבעמודים 37-36 קלימוגרף של מקום ששורר בו אקלים ים תיכוני, וקלימוגרף של מקום ששורר בו אקלים מדברי. על מפת המשקעים מפת המשקעים מציגה את כמות המשקעים הממוצעת באזור נרחב, בחודש מסוים או בשנה מסוימת. התבוננו במפת המשקעים של אזור הים התיכון, בעמוד :38 מופיעים בה קווים מפותלים הנקראים ״קווי גשם״ או ״קווים שווי גשם״. כל קו כזה מחבר את כל המקומות שנמדדה בהם אותה כמות משקעים ממוצעת בשנה. חשוב לשים לב כי מפת המשקעים נותנת מידע על כמויות המשקעים שירדו באזור נרחב, ולא במקום מדויק. כדי לקבל מידע על כמויות המשקעים האופייניות למקום מסוים במהלך חודשי השנה, עלינו להשתמש בקלימוגרף. על מפת הטמפרטורות מפת הטמפרטורות מציגה נתונים על הטמפרטורות הממוצעות השוררות באזור נרחב בחודש מסוים )או בממוצע לכל חודשי השנה.( התבוננו במפות הטמפרטורות שבעמוד :39 המפה העליונה מציגה את הנתונים הממוצעים של הטמפרטורות בחודש קר - חודש ינואר, והמפה התחתונה מציגה את הנתונים של חודש חם - חודש יולי. הקווים המפותלים המופיעים במפות מחברים את כל המקומות שנמדדה בהם אותה טמפרטורה ממוצעת באותו חודש. קווים אלה נקראים ״קווי טמפרטורה״ או ״קווים שווי טמפרטורה״.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר