עמוד:19

זרמי הים משפיעים על מי הים ועל החופים סביבו בדרכים שונות: • הם מובילים חומרי סחף שונים כמו אבנים, חצץ וחול, שהגיעו אל הים עם הנהרות הנשפכים אליו. חומרי הסחף מובלים על ידי זרמי הים לחופים אחרים, שוקעים בהם, ובמשך השנים הם משנים את צורתם של החופים. • הם נושאים עימם ממקום למקום חומרי פסולת, ואלה מזהמים את מי הים התיכון ואת חופיו. • הם סוחפים איתם ממקום למקום גם בעלי חיים, ומאפשרים לבעלי חיים שונים לגדול ולהתרבות, גם במקומות שבהם לא חיו קודם )ראו "גל מידע" בעמוד הבא(. בעבר, כל תנועת האוניות בים התיכון נקבעה על פי כיוון הזרמים ומהירות הזרמים. חומרי סחף - חומרים שונים, ובעיקר שברי סלעים וקרקע, הנוצרים בתהליך ההתפרקות של הסלעים בטבע, ונסחפים על ידי המים, הרוח, גלי הים ועוד. פעילות עיינו במפה שבעמ :18 1 א. אילו ישבתם בסירה קלה מול חופי אלג יריה - לאיזה כיוון הייתם נסחפים? ב. ואילו ישבתם בסירה כזאת מול חופי מצרים - לאיזה כיוון הייתם נסחפים? ג. ולאן הייתם נסחפים אילו ישבתם בסירה מול חופי צרפת? 2 השתמשו במידע על הזרמים בים התיכון וכתבו: היכן לדעתכם המים מזוהמים יותר - בחופי אלג יריה או בחופי ישראל? 3 למי, לדעתכם, חשוב לדעת את הכיוון ואת המהירות של זרמי הים? 19 החול והאבנים הקטנות שעל חוף הים בקפריסין נסחפו אליו עם זרמי הים והגלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר