עמוד:4

תוכן העניינים מפגש היכרות 6 א. הים התיכון - גשר בין תרבויות 8 ב. דומות אבל שונות 9 חלק ראשון: בשערי הים התיכון 11 פרק :1 הים 12 א. ימים קטנים בים גדול 12 ב. מים מתאדים, ומים חדשים נכנסים 14 ג. מים מלוחים יותר ומים מלוחים פחות 15 ד. סערות בים התיכון 17 ה. זרמים בים התיכון 18 פרק :2 הנופים והחופים 22 א. נופים מגוונים 22 ב. מיגוון חופים 26 ג. בדרך אל הים - הנהרות הגדולים 28 ד. ים גועש ורועד - רעידות אדמה והרי געש 30 פרק :3 האקלים 34 א. האקלים הים תיכוני 36 ב. האקלים המדברי )צחיח( 37 פרק :4 הצמחייה ובעלי החיים 42 א. הצמחייה ובעלי החיים באזורי האקלים הים תיכוני 42 ב. הצמחייה ובעלי החיים באזורי האקלים המדברי 44 פרק :5 התרבות 50 א. הדתות 50 ב. חיי היום-יום 52 ג. היישובים 54 פרק :6 הכלכלה 58 א. החקלאות בארצות הים התיכון 60 ב. התעשייה בארצות הים התיכון 66 ג. התיירות בארצות הים התיכון 70 ד. הים התיכון כנתיב תחבורה 72 פרק :7 המחסור במים וזיהום הים וחופיו 78 א. המחסור במים 78 ב. איכות המים והחופים 81

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר