עמוד:2

ניהול הפרויקט, פיתוח, כתיבה והפקה: בילי סביר כתיבה וייעוץ מדעי: פרופ ארנון סופר השתתפות בכתיבה: חוה בן חורין אברמסקי, צביה פיין עריכה: נירית נחום-לוי ייעוץ פדגוגי ודידקטי: צביה פיין ייעוץ לפרק "צמחייה ובעלי חיים": ד"ר נוח רוטרי, ד"ר נורית קינן ייעוץ לפרק "האקלים": ד"ר הדס סערוני עיצוב גרפי: סטודיו אמנון זמיר עיצוב וביצוע: מיכל ליכטר - מטח קרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן תחקיר תמונות: רחל לאופר, בילי סביר הבאה לדפוס: גדי נחמיאס תודה לכל מי שעזר בקריאה, בהערות ובעצה טובה: בלהה שמיר, ספי בן יוסף, שרקה רגב, מאירה שגב, יעל רימון, רוני מירון, קציעה טביביאן, פרופ עירד מלכין, פרופ יעקב שביט אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק מספר זה, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל ( כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר, שמורות לבעליהן. פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר ( תשס"ה, .2005 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית, קריית משה רואו, רח קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב, 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר