עמוד:1

מטח פרופ ארנון סופר בילי סביר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ספר לימוד בגאוגרפיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר