עמוד:12

פעילות משלבת :8 דף הסברה )עמ 48( א. דף ההסברה מכיל מידע, והוא כולל פתיחה, כותרת לכל סעיף, סיום ופרטים מזהים. ב. פעילות חברתית - תושבי יובלים מקיימים חיי קהילה... שירותים שונים - ספריית קריאה, מגרשי ספורט... פעילויות נוער - ביישוב פועלת תנועת הנוער... ויש גם קשיים - המרחק של היישוב מערים גדולות... ג. העקרונות שלפיהם מתנהל היישוב יובלים: התושבים תורמים לחיי חברה פעילים, נשמר חופש הפרט, תושבי הישוב עצמאים מבחינה כלכלית ומבחינה פוליטית. ד. קהל היעד: המעוניינים לגור שם או המתעניינים בישוב מעין זה. ה. הפעלים: מקיימים, עוסקות, חוגגים, מארגנים, משתתפים, יכולים ליהנות, לוקחים חלק. פעילות משלבת :9 כתיבת דף הסברה )עמ 49( על הטלוויזיה - רקע ותפקיד ספק מידע הטלוויזיה היא אחד מספקי המידע הגדולים שיש לנו בחיים המודרניים לצד אמצעי תקשורת אחרים. "כפר גלובלי" הטלוויזיה מקרבת אותנו לשאר חלקי העולם, מלמדת אותנו על תרבויות שונות, דרכי התנהגות ומהווה מעין "כפר גלובלי". כלי דידקטי הטלוויזיה מספקת בידור ושעשוע ויכולה להוות כלי דידקטי רב עוצמה. תרומתה היא בהבנת תהליכים, ראיית הטבע, הבנת מושגים באמצעות זוויות צילום מיוחדות, טכניקות חזותיות, יכולת תיעוד לאורך זמן וכדומה. בעלת השפעה הטלוויזיה יכולה לעסוק בנושאים כבדי משקל בפנים מחייכות, היא פונה לכל צופה, מתאימה לכל גיל, מערבת את הצופה רגשית. שימוש בטלוויזיה במסגרת ביה"ס יתרונות הטלוויזיה במסגרת ביה"ס עלותה של הטלוויזיה יחסית זולה. היא פונה אל כולם, "מדברת" בשפתם של הילדים ובעלת יכולת השפעה עליהם. הטלוויזיה ככלי דידקטי למורה המורה יכול לשמש כמתווך, ובאמצעות שימוש בטלוויזיה הוא יכול לעסוק בנושאים אקטואליים או אחרים בצורה מעניינת ולא "חד צדדית".

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר