עמוד:10

פעילות משלבת :3 טקסט מידע ותרשימים )עמ 42( א. נושא הטקסט: מעמד הנשים. ב. מטרת כותבי הטקסט היא לספק אינפורמציה על מעמד הנשים בישראל. ג. הנשים משתכרות פחות מהגברים, והן נושאות בתפקידים נוספים )הקשורים למשק הבית ולגידול הילדים( דבר המגביל אותן בקידום, בהגעה למקום העבודה וכו. ד. הוספה ופירוט. ה. גורם אחד - מקומות עבודות קרובים לבית גורם נוסף - מעונות יום לילדים במקומות העבודה ו. תרשים 1 מתאים לפסקה ב תרשים 2 מתאים לפסקה ג ז. אלה - כל התפקידים המוזכרים בפסקה א: בית, ילדים, פרנסה ותפקידים בקהילה הקבוצות השונות-יהודיות, ערביות, בדואיות הן- נשים בכלל ח. .1 נכון 2. לא נכון .3 לא נכון )רוב הנשים אך לא כולן( ט. להלן נתונים על מספר הנשים בגילאי 25-34 היוצאות לעבודה ועל שכרן הממוצע בהשוואה לגברים: במגזר היהודי רק 65 מהנשים עובדות, במגזר הנוצרי עוד פחות: רק 42 מהנשים עובדות, ואילו במגזר המוסלמי רק 15 מהנשים עובדות. באשר לשכרן של נשים עובדות נראה פער משמעותי בינן לבין הגברים: בעוד ששכרן הממוצע של הנשים הוא כ5,010- ₪ לחודש בלבד, שכרם הממוצע של הגברים הוא כ8,150- ₪ לחודש. המסקנה היא כי כמות הנשים העובדות היא נמוכה, בעיקר בקרב המוסלמיות, וכן ששכרן נמוך יחסית לגברים. י. שמות עצם מופשטים: פרנסה, התנדבות, אוכלוסייה, פער, רפואה, חוק, ניהול, קידום, אבטלה, תעסוקה. פעילות משלבת :4 ערך אנציקלופדי )עמ 44( א. אובדן דם או הפרעה בפעילות הלב, ליקוי בוויסות לחץ הדם, גירוי עצבי, תשישות, העדר מזון. ב. דופק איטי ורפה וחיוורון. ג. הגולגולת עלולה להיפגע בעת הנפילה. ד. דרכים לזירוז ההתאוששות: הגבהת הרגליים, שחרור פריטי לבוש הדוקים, אוויר צח, הרגעה. ה. מטרת הטקסט: לתת מידע על עילפון. ו. מבנה הערך: הגדרה, גורמים, טיפול. ז. בו - במוח, גורמיו - של העילפון, וכך - הצטברות דם בחלק התחתון של הגוף, והרגעתו - הרגעה של המתעלף.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר