עמוד:8

ה. מחזור השינה שלב א שלב ב שלב ג שלב ד שלב ה דמדומי שינה שינה עמוקה חלום שינה שטחית פעילות :8 בעד ונגד )עמ 33( א. הגברת קצב הקריאה, הרחבת אוצר המילים, מיומנות הבנה מתוך הקשר, הבנת הנקרא ביתר קלות, הרחבת הידע, הכרת השפה האקדמית )משלב גבוה(, שיפור ההבעה בכתב, שיפור יכולת הלמידה. ב. אין ג. ביטויים שמביעים את דעתו של הכותב על הקריאה: עשויה לשפר, מקור עיקרי, תורם, חשיבות רבה, משפר באופן ניכר. ד. באמצעות הפנייה משיג הכותב דריכות וסקרנות מצד הקורא, וכן את תשומת- הלב של הקורא. פעילות :11 סיבה ותוצאה )עמ 35( סיבות: גלי עלייה המונית, עליית יהודי ארצות האיסלם תוצאה: דעיכת טקס החינה פעילות משלבת :12 פעילות מסכמת )עמ 35( א. היסוד המארגן הוא התפתחות. ב. סיבה ותוצאה: הירקון הפך לצינור ביוב גדול, וכתוצאה מכך עלה ריכוז הזיהום במים לרמות מסוכנות. ג. מטרתו של המפעל הייתה להפריח את שממת הנגב, אך בפועל הוא גרם נזק לאפיק הירקון, כי ירידה בכמות המים הזורמים גרמה לזיהום. ד. הוקמה "רשות נחל הירקון" והוכנו תכניות לשיקום הנחל: טיפול באיכות המים המזוהמים, טיפול במקורות הזיהום וניקוי הנחל וגדותיו. ה. כותבי הקטע מכירים בגדולתו ובחשיבותו של נחל הירקון: "היה רב חשיבות" "אפשר כבר לטייל וליהנות מנוף הנחל".

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר