עמוד:7

פעילות משלבת :3 מוסד הנישואין )עמ 29( א. .2 השוואה וניגוד ב. החברה המערבית תופסת את מוסד הנישואין, כמיסוד קשר רומנטי, לעומתה החברה הערבית רואה את הנישואין כקשר של כבוד. ג. השימוש בפעלים רבים בצורת הבינוני נותן לקוראים תחושה שמדובר בנושא שהוא נחלת הכול, נוהג קבוע של כולם. פעילות :4 התפתחות )עמ 29( א. התופעה: פגיעה בנשרים ובעופות דורסים אחרים. הסיבות: ציד והרעלה מחומרי הדברה. ב. שלב :1 במאה ה19- קיננו ברחבי הארץ אלפי נשרים. שלב :2 כניסת הנשק החם לאזור מתחילת המאה ה- 20 הביאה לציד המוני של עופות דורסים, בהם גם הנשרים. שלב :3 הפגיעה החמורה ביותר בנשרים ובמרבית העופות הדורסים האחרים בישראל נגרמה בשנות ה50- עקב הרעלה מחומרי הדברה בהם משתמשים בחקלאות. פעילות :5 זיהוי יסודות מארגנים )עמ 29( קטע :1 היסוד המארגן בקטע הוא התפתחות. הקטע מתאר שלבי התפתחות: מתקופה קדומה של תחילת המין האנושי, דרך המאה ה18- עד למאה ה20- לקראת תחילת המאה ה.21- קטע :2 היסוד המארגן הוא סיבה ותוצאה. הקטע מפרט את הסיבות להיענות ההמונית למסעות הצלב. קטע :3 היסוד המארגן הוא השוואה וניגוד. הקטע משווה בין המרחב שתופסים בנים לזה של הבנות. קטע :4 היסוד המארגן הוא כלל ופרט. הקטע מפרט את הרצועות לאורך מישור החוף. פעילות משלבת :6 טקסט אחד, יסודות מארגנים שונים )עמ 31( א. קטע 1 בנוי לפי יסוד מארגן של התפתחות. )שורה ראשונה היא הכללה ולאחר מכן תיאור ההתפתחות.( קטע 2 בנוי לפי יסוד מארגן של כלל ופרט. ב. קטע 1 סוקר את התפתחות תפיסת החלום מסיפורי המקרא עד התקופה המודרנית. קטע 2 פותח בהכללה על הדעה הרווחת על משך החלום, וכי חלום עשוי להיות ארוך, ואחר כך מפרט את השלבים השונים של מחזור השינה. ג. מדע - פיסיולוגיה ופסיכולוגיה. ד. החלום הוא דרך המלך לתת-הכרה - ציטוט; שנת החלום - שם של מושג.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר