עמוד:5

פעילות משלבת :4 מילות קישור וחזרות )עמ 18( א. הכותבת חושבת שההחלטה לשמר את השמורה הייתה נבונה ונכונה: למקום היפה הזה נשקפה סכנה, ההשקעה הייתה כדאית ומוצלחת. ב. מילות הקישור מסומנות בקו אחד והחזרות מסומנות בשני קווים. שמורת אירוס הארגמן בנתניה בשטח חולי בדרום העיר נתניה ישנה שמורת טבע: שמורת אירוס הארגמן. מדי שנה, באביב, מתכסה השטח בשפע של פרחים, שהבולטים בהם הם האירוסים בצבע הארגמן )אדום כהה(. למקום היפה הזה, שמושך אליו מבקרים רבים, נשקפה סכנה: תוכנן להקים בו שכונת מגורים גדולה. עיריית נתניה הייתה עשויה להרוויח כסף רב מהקמת שכונה כזאת, אך היחידה לשמירת איכות הסביבה בעירייה יצאה למאבק כדי למנוע בנייה במקום הזה וכדי לשמור עליו כאתר טבע מיוחד. ואמנם, באפריל 1984 קיבלה עיריית נתניה החלטה אמיצה, שלפיה לא ייבנו בתי מגורים בשטח הזה, אלא יפתחו אותו כשמורה עירונית, שמורה של אירוס הארגמן. אלפי המטיילים והמבקרים הפוקדים את השמורה מדי שנה הם ההוכחה לכך, שההשקעה העירונית הייתה כדאית ומוצלחת. ג. .1 ניגוד - אך, לא... אלא .2 תכלית - כדי ה. השימוש בחזרות ובתחליפים מסייע לכותבת להביע את דעתה החיובית על המקום, למשל: המקום היפה הזה. כמו כן מבחינה סגנונית הכתיבה באמצעות חזרות ותחליפים יפה יותר ומשכנעת. פעילות משלבת :5 מאזכרים )עמ 19( א. המאזכרים )הכינויים( מסומנים בקו. בשטח חולי בדרום העיר נתניה ישנה שמורת טבע: שמורת אירוס הארגמן. מדי שנה, באביב, מתכסה השטח בשפע של פרחים, שהבולטים בהם הם האירוסים בצבע הארגמן )אדום כהה(. למקום היפה הזה, שמושך אליו מבקרים רבים, נשקפה סכנה: תוכנן להקים בו שכונת מגורים גדולה. עיריית נתניה הייתה עשויה להרוויח כסף רב מהקמת שכונה כזאת, אך היחידה לשמירת איכות הסביבה בעירייה יצאה למאבק כדי למנוע בנייה במקום הזה וכדי לשמור עליו כאתר טבע מיוחד. ואמנם, באפריל 1984 קיבלה עיריית נתניה החלטה אמיצה, שלפיה לא ייבנו בתי מגורים בשטח הזה, אלא יפתחו אותו כשמורה עירונית, שמורה של אירוס הארגמן. אלפי המטיילים והמבקרים הפוקדים את השמורה מדי שנה הם ההוכחה לכך, שההשקעה העירונית הייתה כדאית ומוצלחת. ב. .1 בפרחים, .2 שכונת מגורים גדולה, .3 לפי ההחלטה האמיצה, .4 המטיילים והמבקרים. פעילות :7 פעילות משלבת )עמ 20( תלמידי תיכון באוניברסיטה הפתוחה א. הורים ותלמידי תיכון גילו עניין בלימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה. ב. דרישות הקבלה: כיתה ט ומעלה, רמת ציונים גבוהה, המלצת ביה"ס וראיון אישי. ג. מן הריאיון אפשר ללמוד על מוטיבציה גבוהה של התלמיד או לחילופין על רצונו של ההורה או של ביה"ס בניגוד לרצונו האמיתי של התלמיד או בניגוד לבשלות של התלמיד.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר