עמוד:4

פעילות :5 תעודת זהות לטקסט )עמ 11( ב. הכותרת: להכניס את החיים האמיתיים הכותב: אברהם רביד, מנהל חט"ב בהרצליה הבמה: כתב- עת "קשר עין" הנמענים: המורים ג. המנהל שכתב את הטקסט רוצה להכניס לחיי בית הספר דברים מציאותיים מן החיים. ד. מטרת הטקסט היא להמליץ לאחרים לאמץ את התכנית "יזמים צעירים". ה. התכנית "יזמים צעירים" תורמת לתכנית הלימודים בביה"ס על- ידי קירוב התלמידים לנושאים מציאותיים ורלוונטיים לחיים. ו. תחום: חינוך ז. קהל היעד: מנהלים ומורים שיעור :2 קישוריות פעילות משלבת :1 מילות קישור )עמ 17( א. טענתה העיקרית של הכותבת: הנוחות והקדמה של החיים המודרניים דורשים מאיתנו פחות מאמץ פיזי וגורמים לנו למתח נפשי, ויש בכך פגיעה בתפקוד גופנו. ב. הביטויים: מחיר גבוה, מאיים על בריאותנו ולעיתים גם על חיינו; עלינו לדאוג; יש לאמנם. ג. כן, הקטע לכיד משום שהוא עוסק בנושא אחד ללא סטיות ממנו. ד. הקטע מקושר באמצעות מילות קישור ובאמצעות אזכורים וחזרות. ה. אבל/אך, לעומת/בניגוד ל, כמו-כן/נוסף על כך, גם/אף, אם-בתנאי ש, כדי/במטרה. ו. אבל - ניגוד, לעומת - ניגוד, כמו-כן - הוספה, גם - הוספה, אם - תנאי, כדי - תכלית. פעילות משלבת :2 מאזכרים וחזרות )עמ 17( א. חזרות: גופנו, הגוף, גופנו, הגוף, השרירים, המפרקים, הלב והריאות, מחזור הדם, שרירנו, דם, הלב, לכלי הדם, הדם, הלב והריאות, גופנית, הגוף. ב. מאזכרים: לכולנו, גופנו, מאיתנו, רובנו, גופנו, בריאותינו, חיינו, איננו, אנו, שרירינו, נאמן, עלינו, בתפקודינו, בבריאותנו. פעילות משלבת :3 למה המאזכרים מכוונים? )עמ 18( .1 אלה - תנאי חיים משופרים ונוחים .5 לאמנם - )לאמן( אותם, את השרירים .2 תכונותיו - של הגוף .6 להם - לשרירים .3 אפשרויותיו - של הגוף .7 עבודתם - של הלב והריאות .4 אלה - תנאי החיים והלחצים .8 זה - העדר הפעילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר