עמוד:1

תוכן עניינים הבנה, הבעה ולשון הבנה שיעור :1 ארגון הטקסט ............................................................................................ 3 שיעור :2 קישוריות .................................................................................................. 4 שיעור :3 יסודות מארגנים ........................................................................................ 6 מהבנה להבעה שיעור :4 טקסט מידע ............................................................................................... 9 שיעור :5 כתיבת תשובה............................................................................................ 13 שיעור :6 כתיבת סיכום............................................................................................. 13 שיעור :7 כתיבה לפי טקסט חזותי ............................................................................. 16 שיעור :8 טקסט שכנוע- טיעון .................................................................................... 17 שיעור :9 אמצעים רטוריים ....................................................................................... 19 שיעור :10 כתיבת טיעון .............................................................................................. 23 שיעור :11 מכתב ........................................................................................................ 26 שיעור :12 טקסט הפעלה ............................................................................................ 28 אוצר המילים והמשמעים שיעור :13 יחסים בין מילים ........................................................................................ 30 שיעור 14: יחסים בין משמעויות .................................................................................. 35 שיעור :15 מילון ........................................................................................................ 42 מבחנים מבחן 1 ......................................................................................................................... 45 מבחן 2 ......................................................................................................................... 48 מבחן 3 ......................................................................................................................... 50 לשון, הבנה והבעה מערכת הצורות שיעור :1 מהי לשון? ................................................................................................. 54 שיעור :2 עיצורים ותנועות ........................................................................................ 54 שיעור :3 מילים וצורנים ........................................................................................... 56 שיעור :4 שורש ותבנית ............................................................................................. 57 שיעור :5 מהו פועל? ................................................................................................. 59 שיעור :6 בנייני הפועל .............................................................................................. 62 שיעור :7 הבניינים הדגושים ...................................................................................... 64 שיעור :8 משמעויות הבניינים .................................................................................... 70 שיעור :9 גזרות החסרים בפועל ................................................................................. 74

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר