עמוד:14

הפרסומות "עובדות עלינו" ומנסות לשכנע אותנו באמצעים שונים. אחד האמצעים הוא הצורה - תצלומים, צבע וגודל. הפרסומות מנסות לשכנע אותנו גם בעזרת הלשון. דוגמה: הן פונות אל הקוראים באופן ישיר באמצעות פעלים בציווי: קנו, נסו, ובאמצעות שאלה: האם ידעת?. הפרסומות משתמשות בחרוזים ובחזרות, כי נעים לנו לשמוע חרוזים וחזרות, וקל לנו לזכור אותם. הפרסומות משתמשות בתארים - ענק, מעולה, אופנתי, כדי לשבח את המוצר. ופעמים רבות הן משתמשות בסלנג כדי להיות "קול" ו"גזעי". פעילות למי הפרסומת מיועדת? כל פרסומת מיועדת לקהל מסוים, לכל פרסומת יש נמענים. אפשר לדעת למי הפרסומת מיועדת לפי המוצר שהיא מפרסמת, לפי הלשון או לפי הצורה. א. בחרו 4 פרסומות מתוך המאגר בכיתה, או מתוך פרסומות בעיתונים )בבית(. ב. ציינו מהי הפרסומת ולמי היא מיועדת: כללית, ילדים, הורים, נשים וכדומה. ג. הסבירו לפי מה יודעים לאיזה קהל היא מיועדת. .1 הפרסומת: הקהל: לפי מה יודעים? .2 הפרסומת: הקהל: לפי מה יודעים? .3 הפרסומת: הקהל: לפי מה יודעים? .4 הפרסומת: הקהל: לפי מה יודעים? פעילות :14 עושים פרסומת (פעילות בקבוצה) את הפרסומות ממציאים רעיונאים. המילה רעיונאי נוצרה מן המילה רעיון. הרעיונאים ממציאים רעיונות חדשים ומקוריים לפרסום המוצר. הקבוצה שלכם היא צוות רעיונאים בחברת פרסום, והוטל עליה להכין פרסומת.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר