עמוד:12

פעילות במבט ביקורתי פרסומות מנצלות את הרגש. הן אינן פונות אל השכל או אל ההיגיון אלא אל הרגש. לעתים קרובות הן פונות אל הרצון של האנשים להיות עשירים, מקובלים, אופנתיים, יפים, מצליחים וכדומה. בחרו פרסומת מודפסת אחרת. התבוננו בה וכתבו: א. האם היא משכנעת אתכם? מדוע? ב. מה נראה לכם בדוק, אמיתי ועובדתי בפרסומת? ג. האם השתמשו בפרסומת זאת בדמות מפורסמת? לשם מה? ד. מה נראה לכם הגזמה וחוסר דיוק, שמטרתם לגרום לכם לקנות את המוצר? ה. האם, לדעתכם, בפרסומת שבחרתם, יש פנייה אל הרגש? הסבירו. ו. תוכלו לבחור פרסומת אחרת, ולחזור על הבדיקה. פעילות :11 פרסומות בקיצור עיינו במאגר הפרסומות שאספתם בכיתה, ובדקו: א. מה היחס בין השטח הכתוב לבין השטח הכללי של הפרסומות? )האם הכתוב תופס מקום רב בפרסומות? האם הוא צפוף(?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר