עמוד:9

פעילות :7 מאגר פרסומות (פעילות כיתתית) א. אספו בבית פרסומות מתוך עיתונים שונים, וגזרו אותן. אפשר גם להקליט פרסומות מן הטלוויזיה ומן הרדיו. ב. הביאו את הפרסומות לכיתה, והכינו תערוכה קטנה או אוסף פרסומות. כדאי שיהיה אוסף עשיר, כי נשתמש בפרסומות אלה עד סוף השער. ג. מיינו את הפרסומות לפי קבוצות שנראות לכם. כתבו כותרות לקבוצות השונות לפי סוגי הפרסומות שמצאתם. מה הן הכותרות שלכם? פעילות :8 מלכת הפרסומות (פעילות כיתתית - המשך) ערכו בכיתה תחרות בחירת הפרסומת המוצלחת מתוך מאגר הפרסומות שהכנתם בפעילות הקודמת. הפרסומת המנצחת בתחרות תהיה מלכת הפרסומות. א. החליטו על-פי מה תעריכו פרסומת טובה )מושכת, מקורית, חכמה, מובנת וכדומה(. הכינו רשימה של עקרונות לפיהם תעריכו את הפרסומות. חשבו כאילו אתם המפרסמים שצריכים להעריך את הפרסומת. ב. כל קבוצת תלמידים תציע לתחרות 5 פרסומות מועמדות מתוך המאגר. ג. אספו את כל הפרסומות המועמדות. כל אחד מהתלמידים ייתן להן ניקוד מ1- עד 10 לפי הנקודות להערכה שהוחלט עליהן. ד. חשבו את הנקודות שנתתם לכל פרסומת, והציגו בכיתה את מלכת הפרסומות. ה. תארו את מלכת הפרסומות, ונמקו מדוע היא נבחרה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר