עמוד:12

פעילות :10 השם המבולבל פעילות :10 השם המבולבל פעילות :10 השם המבולבל פעילות :10 השם המבולבל פעילות :10 השם המבולבל (פעילות בקבוצה) א. קראו את ההוראות למשחק השם המבולבל בספר בעמ' .9 ב. נסו לשחק אותו בהפסקה. דייקו בביצוע ההוראות. ג. האם הצלחתם לשחק? איך שיחקתם? האם בחרתם בפתקים או במשחק בעל-פה? פעילות :11 לנסח ברורפעילות :11 לנסח ברורפעילות :11 לנסח ברורפעילות :11 לנסח ברורפעילות :11 לנסח ברור ההוראות של השם המבולבל אינן מחולקות לסעיפים. בחרו את אחת מצורות המשחק )פתקים או בעל-פה(. א. כתבו את ההוראות מחדש, כשהן מחולקות לסעיפים וממוספרות. ב. אם נתקלתם בהוראה לא ברורה, נסחו אותה מחדש. ג. אם יש צורך בתרשים - הוסיפו. המשחק: השם המבולבל הציוד: הוראות:

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר