עמוד:11

פעילות :7 בעין ביקורתיתפעילות :7 בעין ביקורתיתפעילות :7 בעין ביקורתיתפעילות :7 בעין ביקורתיתפעילות :7 בעין ביקורתית א. האם ההוראות למשחק רגל מתאימות למי שלא שיחק אף פעם במשחק? הסבירו. ב. מה סדר הפעולות? האם הוא ברור? ג. קראו שוב את הוראה ב. חלקו אותה כך שההוראות יהיו יותר ברורות. פעילות :8 על "רגל" אחת פעילות :8 על "רגל" אחת פעילות :8 על "רגל" אחת פעילות :8 על "רגל" אחת פעילות :8 על "רגל" אחת ©ÙÚÈÏÂ˙ ˜·Âˆ˙È˙ ‡Â ÎÈ˙˙È˙®©ÙÚÈÏÂ˙ ˜·Âˆ˙È˙ ‡Â ÎÈ˙˙È˙®©ÙÚÈÏÂ˙ ˜·Âˆ˙È˙ ‡Â ÎÈ˙˙È˙®©ÙÚÈÏÂ˙ ˜·Âˆ˙È˙ ‡Â ÎÈ˙˙È˙®©ÙÚÈÏÂ˙ ˜·Âˆ˙È˙ ‡Â ÎÈ˙˙È˙® התכוננו לשחק את המשחק רגל בהפסקה: א. קראו שוב את ההוראות מההתחלה ועד הסוף. שימו לב מה צריך לעשות בכל שלב. דמיינו לעצמכם מה קורה בכל שלב במגרש. אם אינכם מבינים - נסו לברר בקבוצה את מה שלא מובן. ב. חשבו מה צריך להכין למשחק: האם יש כלים, מכשירים, מקום שצריך להכין מראש? ג. נסו לשחק את המשחק בהפסקה. האם הצלחתם? האם ההוראות היו ברורות? מה צריך לתקן או להוסיף )סדר, מידע חסר, רצף ברור(? ד. הכניסו את התיקונים הדרושים בהוראות בעמוד הקודם. פעילות :9 מוסיפים תרשיםפעילות :9 מוסיפים תרשיםפעילות :9 מוסיפים תרשיםפעילות :9 מוסיפים תרשיםפעילות :9 מוסיפים תרשים למשחק רגל יש הוראות ללא תרשים או איור. הוסיפו להוראות בעמוד הקודם תרשים או איור המתאר את שלבי המשחק השונים. כך ההוראות יהיו ברורות יותר.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר