עמוד:7

פעילות :3 כותבים הוראות פעילות :3 כותבים הוראות פעילות :3 כותבים הוראות פעילות :3 כותבים הוראות פעילות :3 כותבים הוראות (פעילות בקבוצה- המשך) כל ילד או ילדה בקבוצה יבחרו במשחק אחד ויכתבו את פרטיו: שם המשחק: )בשלב זה אל תכתבו את שם המשחק, כדי שתוכלו להמשיך בפעילות הבאה(. מטרה: מה מטרת המשחק? משתתפים: כמה משתתפים? הכנה: מה צריך להכין למשחק )כלים, מקום(? ההוראות למשחק: כל ילד או ילדה יכתבו את ההוראות למשחק שבחרו. פעילות :4 לפעילות :4 לפעילות :4 לפעילות :4 לפעילות :4 למה ההוראות שייכות? מה ההוראות שייכות? מה ההוראות שייכות? מה ההוראות שייכות? מה ההוראות שייכות? (פעילות בקבוצה - המשך) אחרי שכולכם כתבתם הוראות למשחק - עשו סבב: א. כל ילד או ילדה יעבירו את ההוראות למי שיושב לידם. כולם ינסו לקרוא את ההוראות ולנחש לאיזה משחק הן שייכות. ב. אחרי שמסיימים סבב אחד, אפשר שוב להעביר את ההוראות, ושוב לנסות לשער את שם המשחק. ג. אם תרצו תוכלו לנסות לשחק לפי ההוראות למשחק שקיבלתם. כאשר כותבים הוראות למשחק, כדאי לציין את הפרטים הבאים: שם המשחק, מטרתו, מספר המשתתפים ומה צריך להכין לקראת המשחק, ואחר-כך - לתאר את אופן המשחק, כלומר את סדר הפעילות שצריך לעשות.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר