עמוד:145

על מנהיגי הלאומיות ועל גווניה כמו בתנועות לאומיות אחרות , שכבת האינטליגנציה הנהיגה את התנועה הלאומית היהודית בראשית דרכה . עם אנשי האינטליגנציה היהודית נמנו רבים ובהם פינסקר , הרצל , נ ֹ ורדא ,ו ר ּ ו ּ פין , ד ּ ונֹוב בְ וזנגוויל ִ - שהיו ממנהיגי הלאומיות היהודית . התנועה הלאומית היהודית דמתה גם בדרכי פעולתה לתנועות לאומיות אחרות . כמוהן אף היא הקימה מוסדות ויצרה סמלים שסייעו בהפצת האידאולוגיה שלה בציבור רחב יותר . סייעו בכך הקונגרסים הציוניים והמערכת המוסדית שנבנתה , וכך היה ביכולתה של התנועה להתמסד ולגייס תמיכה . נושאי הרעיון הלאומי הנחילו מגוון אידאולוגיות לאומיות ובעזרתן תכננו לפתור את בעיית העם היהודי בתקופה המודרנית . חלק מן האידאולוגיות הציעו פתרונות בתוך התנועה הציונית , וחלקן - מחוצה לה . בצד הרעיון הציוני , שהיו בו זרמים ציוניים שונים - הזרם המעשי , הזרם התרבותי-הרוחני והזרם הציוני-הסוציאליסטי - התפתחו רעיונות לאומיים שאינם ציוניים . לדוגמה : רעיונות של מפלגת ה ּ ּונד , רעיונות של האוטונומיסטים ושל הטריטוריאליסטים . לטענת ההיסטוריונית ח' בן ישראל , מגוון הרעיונות הלאומיים שביטאו לבטים ָ וחילוקי דעות על אופי הפתרון הלאומי - מאפיינים בעיקר את הלאומיות היהודית . בעמים אחרים - מציאות מורכבת מעין זו נוצרה לעתים רחוקות . על דגמי הלאומיות החלוקה לדגמי הלאומיות מבחינה בין הלאומיות האזרחית , שנשענה על עקרונות ה ,ו ציונליזם וההשכלה , לבין הלאומיות האתנית שהושפעה מן הרומנטיקה . הלאומיות היהודית נחשבה ללאומיות אתנית . תרמו לכך תפיסות שטענו כי העם היהודי קיים מד ֹ ֵרי דורות , כבר בתקופה המקראית . ההזדהות עם הדת היהודית חיזקה את תפיסת הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית . נוספה לכך ההבנה כי הקיום של העם היהודי אינו כרוך בדת אלא ברגש הלאומי . אחד העם טען כי בתקופה של חילּון , כאשר הדת מאבדת מחשיבותה , עולה חשיבותו של הרגש הלאומי שקיים בעם מאז ומעולם . אחד העם תכנן לחזק את הרגש הלאומי על ידי הכשרת הלבבות ועל ידי הקמת המרכז הרוחניהתרבותי . כלומר , הוא ראה בלאומיות היהודית לאומיות אתנית , תרבותית ואורגנית , אף על פי שלא העמיד בראש את הצורך בהקמת מדינה יהודית . מי שראו בלאומיות היהודית לאומיות אתנית - דבקו בעיקר בקשר לארץ ישראל , למולדת ההיסטורית , וסברו שרק בה יכולים לבוא לידי ביטוי ייחודו ותרבותו של העם היהודי . לטענתם , תפקידה של התנועה הציונית היה לעצב מחדש את היסודות הקדומים המשותפים לעם היהודי כולו - היסטוריה , ארץ , שפה , אבות האומה . יסודות של הלאומיות האתנית הופיעו גם בלאומיות האירופית . לדוגמה , הלאומיות הגרמנית הדגישה יסודות קדומים של קרבת דם . לעומת זאת הלאומיות שהציגו פינסקר , הרצל ונורדאו התאימה לעקרונות הלאומיות האזרחית . אמנם הם הגיעו לפתרון הלאומי רק לאחר שגילו את כוחה הדורסני של האנטישמיות המודרנית , אבל בפתרון המדיני שהציעו כיוונו ליצירת חברה מודרנית ופ ְ ל ּ ָרליסטית , כמו שהציעה הלאומיות הצרפתית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר