עמוד:144

חוקרים רואים בהחייאת השפה העברית את אחד מהישגיה הגדולים של התנועה הציונית . החייאת העברית התבטאה גם במעבר המכּוון מהגייה אשכנזית להגייה ספרדית . ההגייה האשכנזית ייצגה בעיני רבים את החיים בגלות , והמעבר להגייה הספרדית שנחשבה עתיקה ומקורית יותר - ביטא את המרד בגולה , שאותו ייצגה הציונות . על תנועת שחרור ועל מרד הציונות לא הייתה תנועת שחרור פוליטית ולא ביקשה להפיל את המשטר הפוליטי בארצות שהיהודים חיו בהן . לעומת המאבק הלאומי של הפולנים - לא ניצב מולה שליט זר ; לעומת המאבק הלאומי של היוונים - היא לא הייתה צריכה להינתק מיחידה מדינית גדולה יותר ; ולעומת המאבק הלאומי של המושבות באמריקה - לא נאלצה התנועה הציונית למרוד בשליט רחוק . התנועה הלאומית היהודית הייתה תנועה של מרד . היא מרדה בדפוסי החיים השונים של היהודים במאה ה . 19- הציונות מרדה באורח החיים הגלותי , במבנה הכלכלה של היהודים ובּפסיביּות ָ שאפיינה את חיי היהודים . היא קראה לבני העם היהודי לעצב מחדש את החברה היהודית , את התרבות היהודית ואת אורח החיים היהודי . כתנועה של מרד נאבקה הציונות גם בקבוצות בתוך החברה היהודית : ביהודים חסידי האמנציפציה , במתבוללים ובאורתודוקסים . לכן ייחודה של התנועה הציונית הוא בדרך הקשה שעברה עד שזכתה לתמיכה רחבה בתוך העם היהודי . בכך , דרכה של הציונות הייתה שונה מדרכן של תנועות לאומיות אחרות . התנועות הלאומיות של האיטלקים , הפולנים או האירים , למשל , זכו מראשיתן להכרה ציבורית ולתמיכה רחבה . התנועה הציונית הייתה אמנם תנועה שביקשה לחולל שינוי מהפכני בחיי העם , אך יחד עם זה היה בה גם יסוד שמרני . בתנועה הלאומית היהודית כמו בתנועות הלאומיות הכלליות התקיימה זיקה לעבר הרחוק בהשפעת הרומנטיקה . הציונות ביטאה געגועים לעבר , והתייחסה בייחוד להיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל בעיקר בימי הבית השני . התנועה הציונית הדגישה את גיבורי העם שסימלו מאבק לעצמאות וגבורה , לדוגמה : המקבים ובר כוכבא . שילוב בין יסודות מהפכניים ליסודות שמרניים אפיין גם תנועות לאומיות אחרות . יסוד שמרני התבטא גם בשאיפה של הציונות לחזור לעבודת האדמה , עניין שהיה מקובל גם בתנועות לאומיות אחרות , כמו למשל בגרמניה . החזרה לעבודת האדמה ביטאה חזרה אל חיי העם כפי שהתקיימו בעבר . בלאומיות היהודית ציינה החזרה לעבודת האדמה את בריאת " היהודי החדש , " העוסק במלאכת כפיים ובעיקר בעבודה חקלאית . " היהודי החדש" היה שונה מן היהודים בגלות שעסקו ב"מקצועות אוויר . " שינוי המבנה החברתי והכלכלי של העם חל כתוצאה מהמרד בגלות . עם זאת הציונות לא רצתה להחיות את האיכרים בני התקופה העתיקה אלא ראתה בהם אנשים שעתידים לאמץ את המודרניּות בעבודתם ובחייהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר