עמוד:142

הלאומיות האירופית והלאומיות היהודית - מבט משווה על הזמן ועל הגורמים הלאומיות האירופית התפתחה בשלהי המאה ה18- ובמהלך המאה ה . 19- הלאומיות היהודית החלה להתפתח אחרי הלאומיות האירופית - רק בשנות ה80- וה90- של המאה ה . 19- התעוררות הלאומיות האירופית והתעוררות הלאומיות היהודית הושפעו מן המודרניזציה שהתחוללה באירופה במאה ה - 19- התיעוש , העיּור , החילּון והדמוקרטיזציה . הלאומיות היהודית הושפעה מן התנועות הלאומיות שפעלו באירופה ומן האידאולוגיה שלהן . עם זאת כבר בתקופת המקרא ובמהלך ההיסטוריה היהודית , לפני ההתעוררות הלאומית של התקופה המודרנית , היו לעם ישראל סימנים שייחדו אותו - שפה , דת , טריטוריה שחיו בה וּכמה ּ אליה , היסטוריה משותפת ותקוֹות לעתיד . בחיבורו " מדינת היהודים" טען הרצל כי היהודים הם עם , ולכן כמו יתר העמים הם זכאים למדינה משלהם . לדעתו , מדינה ריבונית , שאומות העולם מכירות בקיומה החוקי , תפתור את בעיית היהודים . בתפיסה זו יצר הרצל צירוף בין הּוגש הלאומי - תחושת ההשתייכות ללאום והדבקות ֵ בו - לבין התביעה למסגרת מדינית-פוליטית . בכך ביטא הרצל את הרעיון הבסיסי של הלאומיות המודרנית , שהרי לאומיות מתפתחת כאשר קבוצה מאמצת לעצמה שאיפות פוליטיות ופועלת להגשמתן . הלאומיות היהודית שונה מן הלאומיות האירופית בעיתוי שבו התעוררה . לדעת ההיסטוריון ש' אטינגר , היא שונה ממנה גם בתנאים שאפיינו את העם היהודי בתקופה שבה צמחה . לטענתו , בשעה שנוצרה הלאומיות היהודית התרופפה הלכידּות של העם היהודי - התודעה הלאומית והזהות הלאומית שלו היטש ְ טשּו . השפיעה על כך החשיפה של היהודים לערכים הּכלל-אנושיים שהפיצה ההשכלה . בהשפעת ערכים אלה צמחה שכבה של יהודים שהייתה מוכנה להשתלב בחיי המדינה בכל דרך ואפילו להמיר את דתה . בשעה שהתרופפה התודעה הלאומית בקרב הציבור היהודי , התחזקה יותר ויותר התודעה הלאומית של עמי אירופה בהשפעת הרומנטיקה . הרומנטיקה הדגישה את " רוח האומה , " ש ֶ ייחדה והבדילה כל אומה מן האומות האחרות . האמנציפציה במדינות מערב אירופה ובמרכזה התבטאה בשוויון אזרחי . היא הגבירה את הנטייה של היהודים להשתלב בסביבה וגם בהשפעתה התרופפה הלכידות של העם היהודי . היו יהודים שגילו נאמנות למדינה ולחוקיה והזדהו עם תרבותה . הם כינו את עצמם " צרפתים בני דת משה" או " גרמנים בני דת משה . " כינויים אלה ביטאו את תחושתם , שפרט לאמונה הדתית אין הבדלים ביניהם לבין סביבתם . תהליך ההשתלבות של היהודים בסביבתם היה אחד הגורמים להתפתחות האנטישמיות המודרנית , וזו השפיעה על התעוררות הלאומיות היהודית . תהליך יישום האמנציפציה והקשיים שנלוו אליו השפיעו על המדינות בעוד היבט . הסביבה התקשתה לקבל את השוויון האזרחי של היהודים בחיי היום-יום . ככל שנשחק תהליך האמנציפציה , נדרשה החברה להכיר בעובדה שגם היהודים הם ע ַ ם ככל העמים ולכן הם זכאים למדינה משלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר