עמוד:141

מבט על הנושא 'הרעיון הלאומי במבחן המעשה'הרעיון הלאומי הוגשם בתפוצות במסגרת " עבודת ההווה . " מושג זה כלל בתוכו אפיקי פעולה רחבים : פעילות תרבותית-חינוכית , פעילות כלכלית-חברתית ופעילות פוליטית . ועידת הלסינגפֹורס הדגישה בהחלטותיה כי " עבודת ההווה" היא אמצעי להשגת מטרות הציונות . העלייה וההתיישבות בארץ ישראל בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה - העליות המכֹוננות - ביטאו את הגשמת הרעיון הלאומי בארץ ישראל . עליות אלו חיזקו את ההתיישבות בערים , שאליהן ֹונּו ָ מרבית העולים , והן יצרו תשתית להתיישבות חקלאית לסוגיה . הגשמת הרעיון הלאומי בעליות אלה ובניית החברה החדשה בארץ ישראל ל ּ ּו במחלוקות שהתבססו על תפיסות עולם מנוגדות של העולים . החייאת השפה העברית בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה הייתה עוד ביטוי להגשמת הרעיון הלאומי . העברית נהפכה בהדרגה ותוך מאבקים משפה של יחידים חדורי אמונה בהחייאת השפה - לשפת הדיבור בחיי היום-יום ולשפת הלימוד במוסדות החינוך . יצירות ספרות ויצירות אמנות שהתפתחו בארץ ישראל הביעו את הרעיון הלאומי . הקמת הגדודים העבריים - שאיפותיהם , סמליהם הלאומיים , והוויכוח שהתנהל על אודות יעדיהם - מבטאים עוד גילוי מעשי של הרעיון הלאומי . הצהרת בלפור היא הישג מדיני חשוב ללאומיות היהודית , למרות הקשיים החבויים בניסוחה ולמרות האינטרסים הפוליטיים שהביאו לפרסומה . הכללתה בכתב המנדט , שאושר על ידי חב ֶ ר הלאומים , העניקה לה תוקף בין-לאומי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר