עמוד:134

בספטמבר 1917 הוקם בלונדון , ביוזמת ז'בוטינסקי וטרומפלדור , גדוד הקלעים המלכותי מספר , 38 והתגייסו אליו צעירים יהודים מרוסיה ששהו באותה תקופה בבריטניה , וחיילים מחיל ה ּפְ ָרדים לציֹון . חלק מחייליו השתתפו במלחמה לכיבוש ארץ ישראל בקרבות בעמק הירדן ) אוגוסט-ספטמבר , ) 1918 ובעיקר עסקו במשימות שמירה בלוד , בחיפה וברפיח . בארצות הברית הוקם גדוד הקלעים המלכותי מספר 39 ביוזמה של כמה אנשים ובהם דוד בן גוריון ויצחק בן צבי . הגיוס אליו החל בינואר , 1918 והשתתפו בו יהודים אמריקנים וגולים מארץ ישראל . חייליו לא הספיקו להשתתף במלחמה . בסוף שנת 1917 הועלה הרעיון להקים גדוד של מתגייסים מן היישוב במסגרת הצבא הבריטי . הרעיון התבצע ביוני 1918 עם הקמת גדוד הקלעים המלכותי מספר , 40 שנקרא גם הגדוד הארצישראלי . ההתנדבות של כ 4 , 000- יהודים לגדודים ביטאה , לטענת החוקר א' אורן , את הלאומיות היהודית גם ביישוב העברי וגם בתפוצות . התפיסה שהנחתה את המצדדים בנטילת חלק במאמץ המלחמתי הייתה תפיסה מדינית , ולפיה ההשתתפות במלחמה תקנה זכות להשתתף בדיונים על הסכם השלום ׁש ֶ ייחתם אחריה . ז'בוטינסקי העריך את הקמת הגדודים ואמר : " עכשיו נוכל לקבל את ארץ ישראל בצורה ההוגנת לנו כאומה , רק אם דם יהודי יישפך על שחרורה , יהודים ונשק בידם " . משמעות ההתנדבות לגדודים מי שמבקש למצוא הישג מדיני מוחשי ומיידי של תנועת ההתנדבות , יתקשה להצביע על הישג של ממש . בוודאי אין דימיון בין התוצאות ובין הציפיות . ] ... [ מכל מקום , המדינאים הציונים שבבריטניה הם שטיפחו את ההתנדבות , הן לשמה והן לקידום המדיניות הציונית הכוללת , שהתרכזה במאבק להכרה לאומית ובאה על שכרה הראשון בהצהרת בלפור . ] ... [ ההתנדבות והחיים בצוותא באוהלי הגדודים קידמו את ' ליכוד המחנה' של אנשי העלייה השנייה , ובאווירה זאת יכלו אישי ציבור מבין המתנדבים , ובראשם ברל כצנלסון , בן גוריון , ובן צבי , להעלות את סיסמת ' אחדות העבודה , ' שהביאה להקמת ה'הסתדרות , ' כגוף הנרתם למשימות הלאומיות , במגמה של התפתחות 'ממעמד לעם . ' תנועת ההתנדבות באלכסנדריה ב1915- ובארץ ב1917- היו גילויים מובהקים של היענות עממית , מכל שדרות היישוב , לקריאה לשירות צבאי . הן יצרו אפוא את התשתית האנושית להתגוננות העצמית . ] ... [ ] ... [ שורשי ההתנדבות נשתלו באדמות ארץ ישראל . את מתנדבי אלכסנדריה פיעמה רוח הארץ , והם היו מקור השראה למתנדבים ולחלוצים מעבר לים . הנכונות להתגייס הייתה העיקר , אף כי בהגשמה רבו האכזבות מן ' ההתחלה המעטה . ' כבר בימי אלכסנדריה נשאו המתנדבים בלבם את החזון של כוח צבאי ולאומי מוכר , והגדודים הגשימו לשעה את ' החלום של צבא לאומי ] ... [ . ' ) א' אורן , " ההתנדבות לכיבוש הארץ , , " 1918-1915 במצור ובמצוק , עמ' ) . 247-246 1 אחדות העבודה - מפלגת פועלים ציונית סוציאליסטית . נוסדה ב1919- בפתח תקווה . מייסדיה שאפו לאחד את כל הפועלים בארץ ישראל . בין מקימיה - דוד בן גוריון וברל כצנלסון . 2 ההסתדרות - השם המקוצר של " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , " הוקמה בדצמבר . 1920 ההסתדרות הייתה מסגרת-על כלכלית , פוליטית וחברתית . 1 מי היו הגורמים שהיו מעוניינים בעידוד ההתנדבות , ומדוע ? 2 מדוע , לדעת אורן , ההתנדבות לגדודים הייתה חשובה ? מיינו את טיעוניו להיבטים . מעטפה של סדרת גלויות על הגדודים העבריים , הוצאת י' בן דוב , ירושלים , 1918 בקירוב הסמלים של האריה והלוחם הופיעו כבר בראשית הציונות והיו סמל לשיבה לימים של גיבורים ומלחמות . באיור מחליפה את הלוחם דמות אישה האוחזת במגן ; האריה מסמל את שבט יהודה שעל שמו נקרא הגדוד העברי : "הראשון ליהודה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר