עמוד:130

פרק ט : התנועה הציונית - התמסדות ופריצת דרך מדינית עם חילופי ההנהגה לבטים בתנועה על אודות הדרך וההנהגה עם מותו של הרצל עמדה התנועה הציונית לפני הכרעות בשתי שאלות מרכזיות : • באיזו דרך תבחר ההנהגה להמשיך לפעול להגשמת הרעיון הציוני ? • מי המנהיג שיעמוד בראש ההסתדרות הציונית ? תומכי הציונות המדינית המשיכו לטעון כי יש להתרכז בפעילות מדינית להשגת צ'רטר - וכי רק לאחר שיושג , יש לפעול למען עלייתם של היהודים לארץ ישראל . גישה זו ייצגו בעיקר היהודים ממרכז אירופה וממערבה . לעומתם , תומכי הציונות המעשית , שהיו בעיקר נציגים ממזרח אירופה , הדגישו שוב ושוב כי אין לדחות את העלייה לארץ ישראל ואת ההתיישבות בה . תומכי הציונות המעשית האמינו כי רק העלייה וההתיישבות יסייעו גם להציל את היהודים וגם להשיג את היעדים המדיניים . הנהגת התנועה בחרה בדוד וֹולפסֹון ְ לעמוד בראשה - והוא מילא תפקיד זה במשך 6 שנים ) 1911-1905 ( עד שהתפטר בלחץ מתנגדי דרכו . את ראשית צעדיו בפעילות לאומית עשה וולפסון במסגרת תנועת " חיבת ציון" בגרמניה . וכאשר קרא את " מדינת היהודים , " כתב : " לאחר שגמרתי את קריאתו הרגשתי שנהפכתי לאדם חדש " . ב1896- נפגש וולפסון לראשונה עם הרצל בווינה , והפגישה הולידה שיתוף פעולה בין השניים . הרצל הבין כי בעזרת וולפסון יוכל להדק את הקשרים עם חובבי ציון בגרמניה ועם יהודי רוסיה . קשריו של וולפסון עם חיבת ציון עוררו אמון בו בקרב תומכי הציונות המעשית ; ואילו אנשי הציונות המדינית קיוו כי בפעילותו ימשיך את תפיסתו המדינית של הרצל . הציונות הסינתטית - שילוב בין דרכים בתקופת כהונתו של דוד וולפסון כראש ההסתדרות הציונית התפתחה בתנועה גישת ביניים בין הציונות המעשית לציונות המדינית - הציונות הס ִ ינתטית . הגשמת הרעיון הציוני חיזקה את ההבנה כי אין להתבסס על המעשה המדיני בלבד , וכי עליו להישען גם על הישגי העבודה המעשית . על כן יש לשלב את הדרך המדינית של המשך המשא ומתן הפוליטי עם הדרך המעשית של ההתיישבות בארץ ישראל . דוד ו ֹ ולפסֹון - ) 1914-1856 ( הנשיא השני של ההסתדרות הציונית . כיהן בתפקיד זה בשנים . 1911-1905 נולד בעיירה קטנה בליטא . אביו היה מלמד , והוא עצמו למד ב'חדר . ' לימים עסק דוד וולפסון במסחר - נהפך לסוחר עצים , הצליח בעסקיו והתיישב בגרמניה . הסביבה שוולפסון חי בה וחינוכו היו שונים לחלוטין מאלה של הרצל . דוד וולפסון גדל והתחנך בבית יהודי מסורתי ובו נחשף למסורת הגעגועים לציון ולאמונה בתחיית העם היהודי בארצו . היה איש סודו של הרצל , ליווה אותו במסעותיו ושימש יועץ כלכלי בכיר שלו . בשנת 1952 הועבר ארונו של וולפסון מהעיר קלן שבגרמניה להר הרצל . על שמו נקרא קיבוץ ניר דוד . דוד וולפסון ) שני משמאל , לצדו של הרצל , ) חבר במשלחת הציונית לארץ ישראל , ירושלים , 1898

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר