עמוד:129

לחזרה ולדיון . 1 א . ערכו רשימה של הארגונים והמפלגות שהקימו העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה וציינו את תחומי פעילותם . ב . כיצד ביטאו ארגונים ומפלגות אלה את האידאולוגיה של העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה ? ג . מהי לדעתכם חשיבות ההתארגנות של העולים במפלגות ובארגונים ? . 2 אליעזר בן יהודה סבר כי שפה לאומית והשכלה לאומית הן מיסודות הלאומיות . מה היו הפעולות שנעשו בתחומים אלה בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה ? ומה היו הקשיים שעמדו לפני המבצעים ? . 3 ערכו השוואה בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה : א . ציינו את הדומה והשונה בין העליות . התבססו על פרקים ז-ח . ב . הסבירו אילו עקרונות מן האידאולוגיות הלאומיות הגשימו העולים בעליות האלה . היעזרו גם בפרקים ד , ה , ז . ג . יש חוקרים המכנים את העלייה הראשונה והעלייה השנייה "עליות מכֹוננות . " מה משמעות הכינוי הזה ? איזו גישה ערכית הוא משקף ? ד . יש חוקרים הרואים במתיישבים בארץ ישראל - מהגרים . הסבירו את גישתם . ה . באיזו גישה מבין הגישות המוצגות בסעיפים ג-ד אתם תומכים ? נמקו . פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה מבזק להחייאת השפה העברית תרמו אנשים שונים : אליעזר בן יהודה , יחיאל מיכל פינס , נסים בכר , דוד ילין . להחייאת העברית נערכו פעולות שונות . הוקמו חברות כמו חברת "תחיית ישראל , " וחברת "שפה ברורה" שממנה התפתח "ועד הלשון העברית . " מערכת החינוך תרמה להחייאת העברית לראשונה בבית הספר לבנים "תורה ומלאכה" בירושלים , שמנהלו היה נסים בכר , ולימדו בו כמה נושאים בעברית . בראשון לציון הוקם לראשונה בית ספר עברי שנלמדו בו כל המקצועות בעברית . ביפו הוקמה לראשונה גימנסיה עברית ) 1906 ( ומאוחר יותר הועברה לתל אביב . ) 1911 ( גימנסיה עברית הוקמה גם בירושלים . ) 1910 ( בתחום החינוך הגבוה הוקמו סמינרים למורים ובית הספר לאמנות "בצלאל . " " מלחמת השפות" בבית הספר הטכני הגבוה שהוקם על ידי חברת "עזרה" מבטאת את המאבק על החייאת העברית בחינוך הגבוה . התפתחות הספרות העברית ביטאה אף היא את התחייה הלאומית . עיתונים ובהם "הצבי , " "החבצלת , " "האור , " "החירות , " ועיתוני הפועלים " ( האחדות , " " הפועל הצעיר ) " תרמו להחייאת העברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר