עמוד:124

בעקבות ההצלחה של חברת " אחוזת בית" הקימו חברות אחרות עוד שכונות . לדוגמה , חברת " נחלת בנימין" החלה להקים את שכונת נחלת בנימין שסופחה ב1911- לתל אביב . תל אביב משכה אליה תושבים רבים כי הייתה עיר עברית , כי הייתה עיר מודרנית ונקייה , ובשל תחושת הביטחון שה ׁשְ ְרתה על תושביה . תל אביב נהפכה למרכז חיי התרבות של היישוב המתפתח בארץ , ובפרוץ מלחמת העולם הראשונה ) 1914 ( חיו בעיר כ 2 , 000- תושבים . הצעה להקמת עיר עברית , עקיבא אריה וייס , ט' אב תרס"ו , ) 31 . 7 . 1906 ( ) קטעים ( ] ... [ בביאורים קצרים נתאר לפניכם את המצב בעניין זה הקיים כיום . 98 אחוזים מתושבי יהודי יפו גרים בבתים ערבים , ושכר הדירה שמשלמים לפי שעה מדי שנה הוא לא פחות מארבעים אלף פרנקים ; הכסף הזה נכנס לידי זרים , בונה אותם ומחריב אותנו כאחד . לו נספיק להעביר את הסכום הנ"ל כל שנה לידינו אנו , ה ֲ ֹלא במשך זמן קצר מאוד נרוויח סכומים ענקיים . ולכן עלינו לרכוש בהקדם שטח אדמה הגון שעליו נבנה את הבתים עבורנו . מקומו צריך להיות בקרבת יפו , ויהווה את העיר העברית הראשונה , בה יגורו עברים במאה אחוזים ; בה ידברו עברית , בה ישמרו על הטהרה והניקיון , ולא נלך בדרכי הגויים . וכמו שהעיר ניו יורק היא מסמנת את השער הראשי לכניסה לאמריקה , כך עלינו לשכלל את עירנו , והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו יורק הארצישראלית . לא נבקש נדבות , לא נכ ַ תת את רגלינו לדרוש טובות ממי שהוא , כי אם נסדר הכל בדרך מסחרי ובמיטב כספנו נבנה את העיר בכל סידוריה ותיקוניה החדשים . ]…[ בעיר זו נסדר את הרחובות בכבישים ומדרכות , במאֹור חשמלי . בכל בית נכניס מים ממעייני הישועה שיהיו זורמים אלינו על ידי צינורות כמו בכל עיר מודרנית שבאירופה וגם קנליזציה ) התקנת צינורות ביוב ( תסודר לבריאות העיר ותושביה . ) ע"א וייס , ראשיתה של תל-אביב , עמ' ) . 85-84 1 מדוע לדעת עקיבא וייס היה צורך לבנות עיר עברית ? 2 מהם מאפייניה הייחודים של "אחוזת בית" בעיני רוחם של מקימיה ? מבזק מרבית העולים בני העלייה הראשונה והעלייה השנייה התיישבו בערים . מקורות הפרנסה בערים התפתחו בענפים שונים : מלאכה , תעשייה זעירה , מסחר ושירותים . התפתחות מואצת הייתה ביפו , שדרך הנמל שלה הגיעו העולים לארץ ישראל . יפו שימשה מרכז עירוני למושבות יהודה , ובנמל שלה התרכז יצוא ההדרים . יפו שימשה מרכז לחינוך ולתרבות ושכנו בה הגימנסיה העברית והספרייה "שער ציון . " ביפו שכנו גם מוסדות הוועד האודסאי ומרכז המשרד הארצישראלי . תנאי החיים הקשים ביפו - צפיפות , תנאי היגיינה ירודים , שכר דירה גבוה - הביאו לבניית שכונות חדשות : נווה צדק , נווה שלום , ומאוחר יותר "אחוזת בית" - שהתפתחה לעיר העברית הראשונה , תל אביב . שכונת "אחוזת בית" נבנתה בתמיכת המשרד הארצישראלי ונהפכה לעיר עברית מודרנית . תל אביב התפתחה למרכז של חיי התרבות בארץ ישראל . גימנסיה הרצליה , . 1912 צילום : יעקב בן דוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר