עמוד:120

פרק ח : חברה ותרבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה ארגונים ומפלגות האיכרים מקימים אגודות התפתחות המשק החקלאי ביישובים הכפריים חייבה את האיכרים להקים אגודות ש ֶ ייצגּו ְ את הצרכים שלהם . במושבות הקימו האיכרים אגודות לפי ענפים חקלאיים . בשנת 1900 קמה אגודת האיכרים , שמטרתה הייתה לשמור על האינטרסים של האיכרים . באותה שנה הוקמה בפתח תקווה אגודת " הפרדס" שייצגה את האיכרים מגדלי ההדרים במושבה . עד מהרה הצטרפו אל האגודה מגדלי הדרים ממושבות אחרות . אגודת "הפרדס" פיתחה את ענף ההדרים באמצעות שילוב שיטות עיבוד חדישות , שימוש באמצעי דישון חדישים ושיווק הפרי לחוץ לארץ . ענף ההדרים שגשג יותר ויותר , וערב מלחמת העולם הראשונה היו יבולי ההדרים כמחצית מכמות היבולים החקלאיים בארץ . השגשוג אפשר לאגודה להרחיב את פעילותה והיא נקטה יוזמות כלכליות : הקימה בחדָרה מפעל לייצור תיבות עץ לאריזת הפרי , רכשה מחסן בנמל יפו לאחסון הפרי , ואחר כך יזמה קשר עם חברת סּונּות ָ שהובילה את הפרי באוניות לנמלים באירופה . פעולות אלה הוזילו את מחיר השיווק של הפרי והגדילו את ההכנסות של ענף ההדרים . גם מטעי הגפנים התפתחו , וב1905- הוקמה " אגודת הכורמים השיתופית ליקב ִ ֵ י זכרון יעקב וראשון לציון . " האגודה כינסה אספות כלליות ושנתיות של הכורמים . מגדלי השקדים הקימו ב1909- את אגודת " השקד" שעסקה בעיקר בשיווק שקדים לחוץ לארץ . הפועלים מקימים מפלגות הפועלים בני העלייה השנייה קיימו פעילות פוליטית תוססת . הם היו הראשונים שהקימו בארץ ישראל מפלגות . המפלגות נועדו לייצג את הפועלים העברים , לסייע להם להיקלט בעבודה , לשמור על זכויותיהם כעובדים ולהשתלב בחיי היום-יום . פועלי העלייה השנייה ייסדו שתי מפלגות : " הפועל הצעיר" , ) 1905 ( ו"פועלי ציון" . ) 1906 ( " הפועל הצעיר" נוסדה במושבה פתח תקווה , ואילו " פועלי ציון" נוסדה ביפו והייתה סניף של המפלגה הסוציאליסטית העולמית " פועלי ציון . " מספר החברים בכל אחת מן המפלגות היה קטן , וכל אחת מהן מנתה כ400-300- חברים בלבד . שתי המפלגות סברו כי יש לבנות בארץ ישראל חברה ציונית סוציאליסטית , אך הן היו חלוקות בשאלת הדרך להגשמת המטרה . חברי " הפועל הצעיר" האמינו כי יש לפתח בארץ ישראל מעמד עובדים שיגשים את הציונות , ולכן לחמו למען עבודה עברית . ואילו חברי " פועלי ציון" האמינו כי גם בארץ ישראל תתחולל מלחמת מעמדות . הם הושפעו מן המפלגות הסוציאליסטיות המהפכניות באירופה , ממפלגת " פועלי ציון" העולמית ומתפיסת בורוכוב ) עמ' . ) 85 משתתפים בוועידת "הפועל הצעיר , " יפו , 1906

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר