עמוד:119

לחזרה ולדיון . 1 בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה הונחו יסודות להתיישבות הלאומית בארץ ישראל . א . מה היו מאפייני העולים בשתי העליות , ומהו הדמיון והשוני שהיו בין העולים ? ב . באילו תחומים הניחו העולים יסודות לקיום לאומי בארץ ישראל ? הסבירו . ג . עם אילו קשיים התמודדו העולים ? ד . אילו עקרונות מן האידאולוגיות הלאומיות הגשימו העולים ? . 2 " ראשיתה של ההתיישבות השיתופית ] ... [ קשורה בהצטלבותם של שני תהליכים : תחילת הפעילות ההתיישבותית של התנועה הציונית בארץ ישראל , והמבוי הסתום שאליו נקלעו אנשי העלייה השנייה בעקבות אי הצלחתם לכבוש את העבודה במושבות " . ) מ' נאור וד' גלעדי , ארץ ישראל במאה העשרים , מיישוב למדינה , 1950-1900 עמ' ) . 60 א . כיצד השפיעה התנועה הציונית על תהליך ההתיישבות השיתופית ? ב . אילו דגמים של ההתיישבות השיתופית התפתחו בעלייה השנייה ? ג . ארתור רופין טען כי התנועה הציונית סללה נתיב יישובי חדש - לא התיישבות פילנתרוּפית או קפיטליסטית אלא התיישבות לאומית המנצלת את המיטב שבאדם . למה כוונתו ? ד . קראו את הציטוט המופיע בפתיחת הפעילות והסבירו : האם ההתיישבות השיתופית הייתה פרי אידאולוגיה או כורח הנסיבות ? בססו את תשובתכם על עובדות מן הפרק . . 3 היסטוריונים התייחסו לקליטת העולים מתימן : י' גורני מציין כי אופן קליטת התימנים היה "טרגדיה שנלוותה לבניין הארץ ; " י' ניני מדגיש כי כל שעשה המשרד הארצישראלי , שיזם את עלייתם של התימנים - היה מעט ודל . א . מה היו הסיבות לעלייה מתימן ומה היו המאפיינים של העולים ? ב . אילו קשיים יחודיים מאפיינים את העלייה מתימן ? ג . כיצד מעריכים ההיסטוריונים י' גורני ו-י' ניני את קליטת העלייה מתימן ? מה דעתכם על הערכותיהם ? פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר