עמוד:116

נשים בעלייה ובהתיישבות נשים והעלייה לארץ ישראל בשתי העליות - העלייה הראשונה והעלייה השנייה - עלו לארץ משפחות . לטענת החוקר ג' אלרואי , המסע לארץ ישראל הבליט שוני מגדִרי - שוני בין נשים לגברים . שוני זה בלט בעיקר בעת עליית המשפחות . במקרים רבים עלה אבי המשפחה לבדו לפני משפחתו על מנת להכין בסיס לעליית המשפחה - להשתלב בעבודה ולאתר מקום מגורים מתאים . כבר בשלב זה הוטל על האישה לנהל את המשפחה , ולדאוג לכלכלתה ולחינוך הילדים . ומשהגיעה שעת העלייה היה על האישה להתמודד עם ההכנות לעלייה : להשיג אישורי יציאה לה ולבני משפחתה , לרכוש כרטיסים לנסיעה , לארוז את המיטלטלין של המשפחה ולהגיע לנמל . על האישה , שהייתה מטופלת בדרך כלל בילדים , הוטלה משימה מורכבת בתקופת המסע לנמל היעד ואחר כך במשך ההפלגה . לא אחת ניצלו נותני השירותים , פקידים ומתווכים , את חוסר ניסיונה של האישה ּב ִ סב ַ ך הביורוקרטיה , ואת תמימותה . לכן , טוען אלרואי , כי החוויה של האישה בעת המסע לארץ ישראל הייתה שונה לחלוטין מן החוויה של הגבר - היא הייתה מורכבת ומסובכת יותר . הנשים במושבות העלייה הראשונה במושבות העלייה הראשונה המשיכו הנשים לעבוד בעבודה המסורתית של הנשים - ניהול משק הבית וגידול הילדים . הנשים לא עסקו בעבודה חקלאית , ורק במקרים בודדים הן עבדו במשק החקלאי של המשפחה , אך לא כפועלות שכירות . אפילו החב ֵ ָרה היחידה שעלתה לארץ עם קבוצת ביל"ו , דליה סירוט - ניהלה את משק הבית של חבריה ) עמ' . ) 101 החוקרת מ' שיֹלה מדגישה כי הנשים בנות העלייה הראשונה לא שינו את תפיסתן עם עלייתן , וראו עצמן עקרות בית ולא איכרות . ייתכן כי המעבר לארץ חדשה וההתמודדות עם קשיי הקליטה של המשפחה - לא אפ ְ ש ְ רּו להן לבחון אפשרות של עבודה גם במשק החקלאי . נשים אמנם לא השתלבו בעבודה החקלאית בשנות העלייה הראשונה , אך היו נשים שהשתלבו בתפקידי חינוך - גננות , מורות ומנהלות . נשות העלייה הראשונה והעבודה במשק החקלאי ] ... [ המעבר מחיי העיירה המזרח אירופית אל המושבה הנבנית בארץ ישראל , מושבה הרחוקה מכל טכנולוגיה מודרנית , הביא לירידה של ממש ברמת חייהן של הנשים . רוב נשות העלייה הראשונה הגיעו , כידוע , לא בג ַ ּפן , ולא על דעת עצמן , אלא עם משפחותיהן . העוני הרב , קשיי הבראשית , מחלת הקדחת וההתמודדות עם אקלים לא מוכר , כל אלה הקשו על קליטתן בארץ . במושבות נחשלות היו הנשים טרודות בדאגה לחיי ילדיהן . ביילה ליקרמן , ממייסדות יסּוד המעל ָ ה , סיפרה בזיכרונותיה על ּבכיין ְ של הנשים לנוכח ייסורי הרעב של עולליהן . הנשים נאבקו קשות כדי לנהל את משק ביתן ולא התפנו לעבודות נוספות . ] ... [ התרחקותם של איכרי העלייה הראשונה , בייחוד אלה שישבו במושבות יהודה , מעבודת השדה , הייתה פועל יוצא של המעבר לגידול גפנים ושקדים . האיכר במושבות הברון לא טיפח משק ביתי , ואשתו לא נדרשה לסייע בעדו . ] ... [ גם נטייתם הכללית של אנשי העלייה הראשונה להעסיק פועלים ערבים זולים ולמעט בעבודה עצמית הרחיקה את רוב הנשים מן התחום החקלאי . ] ... [ הדעת נותנת כי למרות חשיבותם של האישים שדיברו בשבח עבודתן החקלאית של נשים , לא נעשתה השקפתם נחלת הכלל . ] ... [ ) מ' שילה , "נשים בעלייה השנייה , " יהדות זמננו , כרך , 9 עמ' ) . 128-126 1 מדוע נשות העלייה הראשונה לא נהפכו לאיכרות , לדעת מרגלית שילה ? 2 איזו סיבה משקפת תפיסת העולם המסורתית לגבי תפקיד האישה ? הסבירו . נשים בעבודה חקלאית , פתח תקווה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר