עמוד:114

כיבוש השמירה לכיבוש העבודה . " השומר" מנה רק כמה עשרות חברים , אבל הם הצליחו לשנות את הדימוי של היהודים - מיהודים נרדפים ל"יהודים חדשים , " עובדי אדמה יצרניים ולוחמים נושאי נשק האחראים לביטחונם . היהודים לא נחשבו עוד בעיני הסביבה ל"בני מוות" ) ו ְ לאד אלמיתה , ) אלא ללוחמים נושאי נשק המסוגלים להגן על חייהם . " השומר" חייב כל מושבה שקיבלה שירותי שמירה להעסיק פועלים יהודים . חברי " השומר" ביקשו להרחיב את פעילותם ופנו גם להתיישבות . הם הקימו יישובים כמו תל עדשים ) 1913 ( ומאוחר יותר כפר גלעדי . ) 1916 ( תכנית "השומר , " ניסן תרס"ט ) אפריל ) 1909 ) קטעים ( התכנית התקבלה באס ֵ פה הכללית של " השומר" ביום האחרון של פסח תרס"ט . המטרה : לפתח בארצנו א ֶ למ ֶ ֶ נ ְ ט ) גוף ( של שומרים יהודים הראויים לעבודה זו . האמצעים : . 1 לארגן את השומרים הקיימים כעת במושבות . . 2 להכין ולהכשיר במושבות ובחוות את התנאים הדרושים להתפתחות אלמנט שכזה , על ידי רכישת מכשירי התעמלות , לימוד הרכיבה על סוס , לימוד התעמלות והשתמשות בנשק וכדומה . ] ... [ . 4 לייסד שתי קופות : א ( קופת הלוואה , להלוות לחברים השומרים כסף , למען רכישת מכשירי השמירה ) כמו סוס , נשק וכו ) ' ב ( קופת ערבונות בשביל הסכומים הנחוצים בתור ערבון בשעת קבלת שמירת המושבה על ידי האגודה . ההסתדרות : . 1 בראש האגודה עומד ועד של שלושה חברים המנהל את כל ענייני " השומר , " ונבחר באספה כללית של חברי האגודה . הערה : שלושה חברי הוועד בוחרים מקרבם בא כוח אחד הבא במשא ומתן עם העולם החיצוני . . 2 בא הכוח נכנס במשא ומתן עם ועדי המושבות והחוות על דבר שמירה וכדומה . . 4 ] ... [ בתור חבר " השומר" יכול להיות כל מי שבריא בגופו וברוחו , המודה בתכנית הזאת וששימש כבר בתור שומר חצי שנה . . 5 חבר חדש מקבלים בשני שלישים דעות . . 6 ] ... [ כל חבר מחויב למלאות את פקודות הוועד , אם גם הן נוגעות באינטרסים הפרטיים של החבר . . 7 אם החבר אינו ממלא את פקודות הוועד , הְרשות בידי הוועד לעונשו , וגם להרחיקו מהאגודה בהסכם רוב החברים . ) קובץ השומר , תרצ"ז , עמ' ) . 35 1 מה היו המטרות שהציב ארגון "השומר 2 ? " מי היו ראויים להתקבל כחברי "השומר , " ובאילו תנאים ? שומרים בכרמי רחובות , 1908

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר