עמוד:110

ממושב פועלים להתיישבות שיתופית הפועלים בני העלייה השנייה לא הצליחו להתפרנס כשכירים , ונאלצו לחפש מקור מחיה אחר . ממאבק לכיבוש העבודה מידי הפועלים הערבים , הם פנו לכיבוש הקרקע על ידי התיישבות . בשנת 1908 נוסד בע ֵ ין גנים שליד פתח תקווה מושב הפועלים הראשון בארץ ישראל . המושב הוקם בתמיכת " חובבי ציון , " הוועד האודסאי , והקרן הקיימת לישראל . מושב הפועלים הושתת על עבודה עברית והיה משק ע ֵ זר לפועלים בצד עבודתם כשכירים במשקי האיכרים . במשק הע ֵ זר גידלו הפועלים ירקות , עופות ובהמות . בעין גנים ישב ועבד תקופת מה א"ד גורדון ) עמ' . ) 107 בכיבוש הקרקע סייעה גם ההסתדרות הציונית . הקונגרס הציוני התכנס ב1907- בהאג שבהולנד והחליט להקים את המשרד הארצישראלי . החלטת הקונגרס ביטאה את השינוי בעמדת התנועה , שהחלה לתמוך בפעילות המעשית בארץ ישראל גם ללא צ'רטר , ולא הסתפקה עוד בפעילות מדינית בלבד . המשרד הארצישראלי היה גוף מרכזי בתכנון ההתיישבות מאז תקופת העלייה השנייה . המשרד הארצישראלי הוקם ביפו ב , 1908- ובראשו עמד ד"ר ארתור ר ּ ּפין . ביוזמת רופין נרכשו קרקעות להתיישבות חקלאית באזורים שונים בארץ ישראל - בגליל התחתון , באזור השרון , ביהודה , בצפון הנגב , בעבר הירדן ובגולן . רופין סבר כי בעזרת אגר ֹ ונֹומים ) מומחים לחקלאות ( יש להכשיר את הפועלים להיות עובדים חקלאיים מיומנים . לדעתו , לאחר תקופת ההכשרה יוכלו הפועלים להיקלט בעבודה במושבות או להקים יישובים חדשים . לשם כך הקים המשרד הארצישראלי חוֹות לאומיֹות על אדמות שרכשה הקרן הקיימת לישראל - בבן שמן , בחּולדה ובכנרת , ובכל אחת מהן פעלו מנהל ואגר ֹ ּוֹום . הצעירים והצעירות ששהו בחוֹות הלאומיונת התארגנו בק ֹ ומּונה . החיים בקומונה התפתחו בעקבות רעיונות שהשפיעו על הצעירים עוד כשהיו ברוסיה , וגם מתוך הבנה כי בכוחות משותפים קל יותר להתגבר על הקשיים . חברי הקומונה ניהלו ק ּ ּפה משותפת , מטבח משותף ומכבסה משותפת , ואת העבודה החקלאית וניהול המשק החקלאי - למדו מתוך התנסות בעבודה בהדרכת אגרונום . כך לדוגמה , המתיישבים בחולדה ובבן שמן נטעו את יער הרצל והקימו משק חקלאי . בחוֹות הלאומיונת קיבל המושג " כיבוש העבודה" משמעות חדשה : הכשרת פועלים לעבודה חקלאית . אולם ניסיון החוֹות הלאומיות עורר קשיים רבים . סיבות שונות גרמו לכך : האקלים הקשה , מכת הקדחת שהיּכתה בפועלים , מעשי שוד של שבטים ּבדווים . ועל כל אלה נוספו ֶ עזיבה של חברים ויחסים מעורערים בין הפועלים לבין מנהלי החוֹות . לחו ַ ות כנרת , לדוגמה , היו בשנה הראשונה ) 1909 ( הפסדים כבדים , וסכסוך חמור פרץ בין הפועלים למנהל החווה . בעקבות זאת הציע רופין כי קבוצה של שישה פועלים ופועלת אחת , תקבל לידיה את ניהול אּום ג'ּוני - חלקה המזרחי של חוות כנרת . ד"ר ארתור ר ּ ּפין - ) 1943-1876 ( כלכלן , סוציולוג ומנהיג ציוני . עלה לארץ ישראל ב1908- והקים ביפו את המשרד הארצישראלי של ההסתדרות הציונית . רופין טען כי יש ליצור רוב יהודי בחלקים מארץ ישראל ; בחלקים אלה יש לרכוש קרקעות ולהקים יישובים , ואלה יהיו הבסיס להשגת אוטונומיה . רופין טען כי בצד ההתיישבות הכפרית יש לפתח גם את ההתיישבות העירונית ואת המסחר והתעשייה . ארתור רופין לימד באוניברסיטה העברית סוציולוגיה של היהודים , והיה ממקימי ' ברית שלום' - ) 1925 ( אגודה שהציעה כי ארץ ישראל תהיה מדינה דו-לאומית היישוב כפר רופין ומדרשת רופין נקראים על שמו . ייסוד מושב הפועלים עין גנים , 1908 בעין גנים שהו בתקופות מסוימות : א"ד גורדון , הסופר יוסף חיים ברנר , ברל כצנלסון ודוד בן גוריון . ברקע נראה הדגל של האימפריה העות'מאנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר