עמוד:109

בני המעמד הבינוני - ראו ּפְ סּול מוסרי בהתנהגותם של הצעירים ובעיקר של הצעירות שעזבו ביחידּות את בית הוריהם , מרדו בהוריהם , ופ ָ ְרקו את עֹול הדת . מחשש שמא יושפעו ילדיהם מהתנהגות העולים ומתפיסותיהם הסוציאליסטיות , השתדלו האיכרים להרחיקם מכל קשר עם הפועלים . מן המחקר : על קשיי הפועל היהודי בימי העלייה השנייה . toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה עולים מתימן משתלבים בכיבוש העבודה למאבק על כיבוש העבודה העברית קשורה יציאתו של שמואל יבנאלי לתימן ב1911- ) עמ' . ) 103 באותה עת ָרווחה ְ בקרב מנהיגי הפועלים התפיסה כי הפועלים בני העלייה השנייה שהגיעו ממזרח אירופה הם " פועלים אידאולוגים , " ואין ביכולתם להתחרות בפועלים הערבים ולכבוש את העבודה . לדעתם , רק " הפועלים הטבעיים , " פועלים הרגילים בעבודה פיזית קשה , צייתנים ומסתפקים במועט , יוכלו להתחרות בפועלים הערבים . היהודים מתימן , שחלקם עלו לארץ ישראל בימי העלייה הראשונה וחלקם הגיעו לארץ ב , 1908- נחשבו לבעלי תכונות של " הפועלים הטבעיים . " אולם הייתה זו רק התדמית שבה הצטיירו בעיני אחרים : יהודי תימן לא היו " פועלים טבעיים . " בתימן עסקו רובם במלאכה - ואילו בעבודת אדמה לא עסקו ולא היו מיומנים . בנוסף לכך , כשהגיעו לארץ ישראל היה מצבם הגופני ירוד גם בגלל קשיי המסע לארץ ישראל וגם בגלל האקלים ותנאי החיים בה . בעקבות שליחותו של יבנאלי עלו מתימן לארץ ישראל כ 1 , 500- עולים . חלק גדול מהם הגיעו למושבות העלייה הראשונה - רחובות , ראשון לציון , פתח תקווה וחדרה , ונקלטו בעבודה במשקי האיכרים . גם הפעם , כמו בעלייה הראשונה של יהודי תימן , המפגש בין העולים לבין המתיישבים היה מפגש קשה , והיחס אליהם היה יחס של ניצול ואפליה . הקשר בין האיכרים והפועלים ממזרח אירופה לבין העולים מתימן שהגיעו למושבות היה רופף . בני המושבות לא הזמינו את ילדיהם של העולים מתימן ללמוד בבית הספר במושבה , והעולים עצמם נמנעו מלבוא אל מטבח הפועלים כי חששו ממידת הּכ ׁשְ רּות הנהוגה בו . היהודים העולים מתימן , שנחשבו לעובדים מסורים , חרוצים ומסתפקים במועט , קיבלו שכר נמוך מן הפועלים היהודים ממזרח אירופה , ולעתים היה שכרם נמוך אף מזה של הפועלים הערבים . היו במושבות איכרים שהשפילו אותם . ּב ִ רחובות ובחדרה היו מקרים שהאיכרים היכו יהודים מתימן , ובכנרת ובמנחמיה לא רצו בהם וטענו שאין עבודה עבורם . במושבות הוותיקות התגוררו יוצאי תימן בתנאים קשים למדי - לעתים תחת כיפת השמיים , לעתים במחסנים או בצריפים , ואפילו ברפתות ובא ּ ורוֹות שהּוסבּו למגורים . קשיי המגורים החריפו בימי החורף . כדי לפתור את בעיית המגורים של העולים מתימן הוקמו בקרבת המושבות שכונות פועלים מיוחדות עבורם כמו השכונה " מחנה יהודה" ליד פתח תקווה , " ש ַ ע ֲ ַרי ִ ים" ליד רחובות , ו"נחליאל" ליד חדרה . היהודים העולים מתימן עבדו במשקי האיכרים במושבות , ובתום יום העבודה חזרו לשכונתם הסמוכה למושבה . כאן , בסמוך לביתם , היה לרבים מהם משק חי זעיר וגן ירק שעיבדו לתצרוכת ביתית . תעודה : פועלים מתימן נקלטים בזכרון יעקב , י"ח באב תרע"ב . ) 1 . 8 . 1912 ( toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה עולים מתימן בבן שמן , 1914

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר