עמוד:104

כדי לשכנע את היהודים להמשיך לעלות לארץ ישראל . העולים מתימן היו נתינים עות'מאנים והשלטון העות'מאני לא היה רשאי לסגור לפניהם את שערי ארץ ישראל כפי שנהג כלפי יהודים שהגיעו ממזרח אירופה . כ4- חודשים הסתובב יבנאלי בין קהילות יהודיות בערי תימן ובכפריה . הוא לבש בגד מסורתי של " חכם" ) רב ( ספרדי מירושלים , גידל זקן ופאות , והציג מכתבי המלצה מאת הרב אברהם יצחק קוק , הרב של יפו ושל המושבות בארץ ישראל . בעקבות שליחותו של יבנאלי עלו לארץ ישראל כ 1 , 500- יהודים מתימן . שמואל יבנאלי - על מסעו בתימן ארבעה חודשים סבבתי בארץ תימן : על חמור , שקניתי בראשית דרכי , בלוויית מׁשֵרת ְ תמידי או זמני ובלוויית יהודים מבני המקום , הייתי עובר מכפר לכפר ומעיר לעיר . ] ... [ כארבעים מקומות ביקרתי במשך הנסיעה הזאת . בכל מקום ומקום , שהייתי בא בין היהודים , היו מתאספים אלי מאנשי המקום , רובם או מקצתם , ואני הייתי מדבר עמ ָ הם ֶ על ארץ ישראל , על המושבות החדשות שנבנו , על התנועה הלאומית בארץ ישראל . הם היו שומעים דברי ברגש של שמחה ולפעמים היינו , אני והם , מתרוממים לידי מדרגה גבוהה של " עליית נשמה" ו"רוח הקודש . " הם היו שואלים אותי : מה הכותל המערבי ? מה ֶקבר רחל אמנו ? מה ֶקבר ר' שמעון בן יוחאי ? במקום תשובה הייתי אומר להם : למה תשאלו על קברים ועל האבנים המתות ? שאלו לשלום ציון הקמה לתחייה , לשלום בני ציון , העולים אליה מן הגולה לחיות . ) הפועל הצעיר , , 17 . 12 . 1912 גיליון , 20-19 עמ' ) . 10-9 1 אילו מסקנות תוכלו להסיק על הקהילה היהודית בתימן מתוך תיאורו של שמואל יבנאלי ? 2 האם לדעתכם המאפיינים של העלייה מתימן היו דומים למאפיינים של העלייה ממזרח אירופה ? נמקו . מבזק ערב בואם של עולי העלייה הראשונה והעלייה השנייה לארץ ישראל חיו בה כ400- אלף ערבים וכ25- אלף יהודים , והיא הייתה תחת שלטון האימפריה העות'מאנית . עוד לפני בוא העולים בעלי האידאולוגיה הלאומית החלו שינויים בארץ ישראל בהתיישבות , בכלכלה ובחינוך . הגורמים שדחפו לעלייה הראשונה ולעלייה השנייה היו קשורים לאירועים שהתחוללו במזרח אירופה , ובעיקר ברוסיה - ּ פוגרֹומים ומדיניות אנטי יהודית של הממשלה . עם הגורמים שדחפו לעלייה לארץ ישראל - נמנים מדיניותה של התנועה הציונית בשאלת ההתיישבות במזרח אפריקה , ומותו של הרצל . הכינויים "עלייה ראשונה" ו"עלייה שנייה" - קשורים בהיבט הכרונולוגי של סדר הגעת העליות לארץ ישראל . הכינויים האלה משקפים גם היבט אידאולוגי-סוציולוגי שייחד כל עלייה . בין העולים בשתי העליות היו הבדלים רבים : " חובבי ציון" בעלייה ראשונה , וצעירים סוציאליסטים בעלייה שנייה ; בעלי משפחות דתיים או מסורתיים בעלייה ראשונה וצעירים וצעירות רווקים ומורדים בדת בעלייה שנייה . רוב העולים בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה היו בני המעמד הבינוני ובחרו להתיישב בעיר . לפני העולים עמדו בעיות רבות : הסתגלות לאקלים , חוסר ידע בעבודה חקלאית , מחסור בכסף , והגבלות שהטיל השלטון העות'מאני במסגרת מדיניות "הּפתקה ִ האדומה . " בשנת תרמ"ב עלו לארץ ישראל יהודים מתימן . רובם הגיעו לירושלים ובני היישוב הישן התנכרו להם . עוד גל עלייה מתימן היה ב . 1908- ב1911- יצא לתימן שמואל יבנאלי כדי להעלות עוד יהודים . הרב אברהם יצחק קוק - ) 1935-1865 ( עלה לארץ ישראל ב1904- והתמנה לרב של יפו . לאחר מלחמת העולם הראשונה התמנה לרב של ירושלים , ומשנת 1921 היה הרב הראשי לארץ ישראל . הרב קוק ראה בשיבה לארץ ישראל את התחלת הגאולה , וחוגים חרדים שהתנגדו לקרבתו לציונות תקפו אותו על כך . על שמו נקראים בין היתר : כפר הרא"ה , מרכז הרב קוק וישיבת הרב קוק בירושלים . שמואל יבנאלי ) במרכז ( בשליחותו בתימן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר