עמוד:103

קשיי ההסתגלות , חיים חיסין , 1882 קטע מיומנו של חיים חיסין , אחד מן הבילו"יים , מספר על ראשית תקופת עבודתו במקווה ישראל . לא כתבתי כבר עשרה ימים . אין לי כל אפשרות פיסית . על הידיים - שלפוחיות , תפיחּות , דם ; אינני יכול ליישר את האצבעות . ואילו ברוסיה שגיתי בחושבי , שאפשר לעבוד שמונה שעות ביום , ובזמן הנותר ניתן לעסוק בעניינים רוחניים . כיצד יקלוט ראשך עניניים רוחניים כאשר הגב כואב כל כך , ואני כל כך עייף , שבשובי מן העבודה הנני שמח לסיים את ארוחת הערב מהר ככל האפשר , לצנוח למיטה ולישון . ] ... [ הלכנו לגן הירק , ה ֵ ס ְַ רנּו את הבגד העליון , הפשלנו את השרוולים , והתחלנו לחפור באדמה עד לעומק של רבע מטר בערך , ולנ ַ ּכׁש עשבי בר ושורשים . עמדנו כולנו בשורה . לא היה לי כל מושג מה צריך לעשות , לשם מה , איפה וכיצד . אף על פי כן התחלתי להניף ולהכות במעדר במרץ , במעוקם ובאלכסון , לכל הכיוונים . כעבור זמן קצר צצו על הידיים שלפוחיות שפקעו , ונראה דם . כאב כל כך שנאלצתי להוריד את המעדר . אבל עד מהרה תקפה אותי בושה על מ ֹ ֶרך לב ) פחדנות . ) " האם כך רצונך להוכיח שהיהודים מוכשרים לעבודה גופנית " ? אמר לי קול פנימי , " האם לא תעמוד בניסיון מכריע זה " ? ) ש' לסקוב ) עורכת , ) מרשומות אחד הביל"ויים , עמ' ) . 68-66 הבדידות , חיותה בוסל , 1909 קטע מיומנה של חיותה בוסל , נכתב בתרס"ט . ) 1909 ( חיותה בוסל הייתה פועלת בפתח תקווה , גננת בחדרה ומראשונות דגניה . קטע זה נכתב כנראה כשהתגוררה בפתח תקווה . כל כך ביקשתי ביום זה , ֵרע או קרוב . חיפשתי אך לא מצאתי . והגעגועים מתחזקים ברגעים כאלה , ואין אני מוצאת מנוחה . היום קראתי סיפור ילדים על כלב , שם כתוב פתגם המתאים מאוד למצבי בזמן הזה : " לא טוב להיות האדם לבדו . " אנוכי אמנם התכוונתי לאי נעימות ומן החג הזה , אך באותה מידה שהייתה במציאות , לא חשבתי ולא דמיתי . אני אתמול חשבתי שאשתגע מרוב בדידות . כמה הייתי רוצה להיות בבית הורי , ממש כמו בליל הסדר . ] ... [ ) יומן , מחברות בכתובים , ארכיון קיבוץ כנרת ) . שאלות לשתי התעודות : 1 חיים חיסין וחיותה בוסל מבטאים קשיים שהמהגרים מתמודדים א ִ תם . מהם ? 2 מתיאור הקשיים עולה עולם הערכים של העולים . אילו ערכים תוכלו לזהות ? יהודים מתימן עולים לארץ ישראל העולים מתימן בלטו כקבוצה מיוחדת בקרב עולי העלייה הראשונה והעלייה השנייה . מאות שנים ּכמהּו יהודי תימן לציֹון , ּכמיהה שמקורה באמונתם הדתית . בשנת - 1882 תרמ"ב , בד בבד עם העלייה הראשונה ממזרח אירופה , עלו לארץ ישראל כ300- יהודים מתימן . עלייה זו מכונה עליית תרמ"ב . לתחושות הגעגועים לציון נוספו בתקופה זו עוד כמה גורמים שהשפיעו על יהודי תימן להגשים את חלומם לעלות לארץ ישראל : ידיעות על תמורות המתחוללות בארץ ישראל , ושמועות על הברון רוטשילד המחלק קרקעות ליהודים . ובצד אלה - גזרות שהטיל השלטון על יהודי תימן כמו אילוץ ילדים יתומים להתאסלם , נטילת הסמכות מבתי הדין היהודיים לדון בנושאי כספים , והטלת עבודות ּ בְז ּ ויֹות על היהודים . עולי תימן הגיעו ברובם לירושלים , שעליה חלמו , אך נקלעו לקשיים עצומים . בני היישוב הישן בירושלים חשדו שאינם יהודים - בעיקר בשל ההגייה המיוחדת של העברית שבפיהם , בגלל מנהגי הדת שקיימו , ואולי אף בשל גֹון עורם . בני היישוב הישן חששו שמא יאלצו לחלֹוק את כספי ה"חלוקה" עם העולים החדשים ונמנעו מלעזור להם . וכך , בחוסר כול - התקשו עולי תימן להיקלט בעבודה ולהשיג מקומות מגורים בירושלים . הם נאלצו להתגורר באוהלים ואפילו במערות קבורה בהר הזיתים . העולים סבלו מתזונה לקויה ומתנאי תברואה ירודים , ולכן רבים מהם חלו - ורבים מילדיהם מתו במחלות . לעזרת העולים מתימן נחלצו יהודים בני העדה הספרדית בירושלים ונוצרים מן המושבה האמריקנית בירושלים . אלה שכרו חדרים ל ׁ ּכן שַ את עולי תימן וסיפקו להם מזון . דב פ ְ רּומקין , המוציא לאור של העיתון " החב ַ צ ֶ לת , " בלט בעזרתו לעולי תימן . הוא יזם הקמת חברה - עזרת נידחים , וזו אספה תרומות והחלה לבנות בתים למגורי העולים באזור הכפר סילּואן ) כפר ה ׁשִ ילֹוח ( שבירושלים . בתים לעולי תימן נבנו בעוד שכונות בירושלים , וביפו - שם השתקעו חלק מן העולים שעלו מתימן בעלייה הראשונה . גם בימי העלייה השנייה עלו לארץ ישראל יהודים מתימן . ב1908- הגיעו לארץ ישראל עולים מתימן ביוזמתם , ואילו ב1911- נשלח השליח שמואל יבנאלי מארץ ישראל לתימן עליית תרמ"ב - כינוי לעליית היהודים מתימן בשנת תרמ"ב . יהודי תימן העניקו הסבר לשנת עלייתם - תרמ"ב . ) 1882 ( הם הסתמכו על הפסוק : "אמ ְ ּתי אע ֱ לה בתמר ְ " ) שיר השירים , ז , , ) 9 ופירשו את "בתמר" בשינוי סדר האותיות - תרמ"ב . שמואל יבנאלי - ) 1961-1884 ( מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל . עלה מרוסיה ב1905- ועבד כפועל חקלאי בגליל . נשלח מארץ ישראל על מנת לעודד את עליית היהודים מתימן . נמנה עם מייסדי מפלגת 'אחדות העבודה' . ) 1919 (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר