עמוד:102

הסביבה החדשה מערימה קשיים על העולים העולים לארץ ישראל ראו בדמיונם את הארץ כפי שהיא מתוארת בסיפורי המקרא . הם סברו כי הארץ ֵריקה ומחכה לשובם , וקיוו לחיות בה בביטחון וליהנות מ ּפִ ְריה - ארץ זב ַ ת חלב ודבש . אולם במציאות התמודדו העולים עם קשיים רבים כשניסו להשתלב בסביבה החדשה . האקלים בארץ ישראל , בעיקר בימי הקיץ , היה שונה לחלוטין מן האקלים באירופה . בעיקר סבלו העולים שפנו להתיישבות חקלאית - הם לא היו מיומנים בעבודה פיזית בשמש הקֹופחת ַ , העבודה החקלאית התישה אותם , ומחלת הקדחת היכתה בהם . כל הקשיים האלה גרמו לחלק מן המתיישבים לחשוב על עזיבת המושבות , והיו אף שעזבו . העולים היו חסרי כל ידע חקלאי , ובתמימות רבה הקימו את יישוביהם במקומות שאינם ראויים להתיישבות . כך לדוגמה , בימי העלייה הראשונה רכשו מתיישבי זכרון יעקב את אדמות המקום בגלל הנוף היפה , אבל ּכלל לא ידעו כי האדמה שם סלעית וקשה לעיבוד . ואילו מתיישבי חדרה רכשו קרקע בקרבת ּב ִ יצה נגועה בית ּ ׁש ֵ י קדחת . כך נהגו גם מייסדי יסּוד המעלה : הם התיישבו בקרבת אגם החּולה שהיה נגּוע אף הוא ביתושי קדחת , ולמרות סבלם הרב סירבו לנטוש את המקום . בנוסף לאלה , ההשקעה במקום ההתיישבות - בהכשרת הקרקע , בבניית הבתים , בחפירת באר המים - עלתה כסף רב . החסכונות הפרטיים אזלו , העולים נותרו בלי כסף למחייתם - וגם האגודות בחוץ לארץ לא יכלו לסייע להם . כתוצאה מן הקשיים הרבים עמדו היישובים לפני סכנת נטישה . בקרב העולים הצעירים של העלייה השנייה , שעלו כאמור בלי משפחותיהם , הגבירו הקשיים הללו את תחושת הבדידות ואת עוצמת הניתוק , והגעגועים לבית ההורים גברו . הממשל העות'מאני הקשה אף הוא על המתיישבים . הייתה זו תקופה של תסיסה לאומית בשטחי האימפריה ובייחוד בבלקן , והסולטאן חשש שמא ההתיישבות היהודית תיצור עוד מוקד של מאבק לאומי . לכן ניסה הממשל העות'מאני להגביל את העולים ככל יכולתו . הוא הגביל את זמן ׁשהייתם ְ בארץ ישראל , והמציא עבורם את הּפ ִ תקה האדומה - התחייבות לצאת מן הארץ בתום 3 חודשים . בתום תקופה זו נחשבו העולים לתושבים לא חוקיים . במאי 1884 פורסם צו שאסר לחלוטין עליית יהודים לארץ ישראל . בנוסף , הגבילו השלטונות רכישת קרקעות ובניית בתים . אבל מכיוון שבאימפריה שרר אי סדר ופקידי הסולטאן לא אכפּו בעקביות את המדיניות שנקבעה , הצליחו העולים לעקוף את האיסורים , לעתים גם על ידי מתן שוחד . מתיישבים ביסּוד המעלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר