עמוד:101

לעולים מאפיינים ייחודיים בנוסף להיבט הכרונולוגי , שלפיו מכּונות העליות " העלייה הראשונה" ו"העלייה השנייה , " נוהגים להבחין גם בהיבט אידאולוגי-סוציולוגי בולט שייחד כל עלייה גם אם הוא מתייחס רק למיעוט מן העולים באותה עלייה . לדעת החוקר י' סלוצקי , ההיבט האידאולוגי-הסוציולוגי , אף על פי שייצג מיעוט של העולים , הוא שעיצב את דמותה של העלייה בזיכרון הלאומי . בכל אחת מן העליות בלטו עולים שהיו להם מאפיינים אידאולוגיים וסוציולוגיים שונים . בין עולי העלייה הראשונה בלטו עולים שהשתייכו לאגודות " חיבת ציון , " והיא נחשבת ל"עליית חובבי ציון ; " בין עולי העלייה השנייה בלטו צעירים סוציאליסטים והיא נחשבת ל"עליית פועלים . " רוב העולים בעלייה הראשונה היו אנשים דתיים או מסורתיים ובעלי משפחות . רובם בסוף שנות ה30- או בתחילת שנות ה40- לחייהם , בני המעמד הבינוני . רבים מעולי העלייה הראשונה היו בעלי השכלה יהודית מסורתית - בוגרי 'חדרים' וישיבות . בין העולים שהשתייכו לעליית " חובבי ציון" בלטו בייחודם מעטים - חברי אגודת ביל"ו . הם כללו 14 עולים צעירים 13 - בחורים ובחורה אחת , דליה סירוט , שהיו סטודנטים ועלו לארץ ישראל ב . 1882- בתקנון אגודת ביל"ו נקבעה הקפדה מיוחדת על גיל המצטרפים לאגודה ועל מינם - צעירים רווקים עד גיל 25 בלבד ! ) עמ' . ) 65 הם היו חילונים בהשקפותיהם והושפעו מן המהפכנים ברוסיה . לעולים בעלייה הראשונה לא היה מנהיג או מוסד שיוכלו לסייע להם להשיג משאבים כספיים , לנהל את רכישת הקרקעות ולסייע בקליטת העולים . עם זאת בין העולים היו שליחים של " חיבת ציון" שעלו כדי לבחון את אפשרויות ההתיישבות בארץ עבור חבריהם . כאלה היו זלמן דוד לבֹונטין ויוסף פ ַ יינ ּבֶ ְרג , שנמנו עם המייסדים של חברת " ועד חלוצי יסּוד ְ המע ֲ לה" ביפו . החברה נועדה לסייע לעולים בצעדיהם הראשונים בארץ . מרבית העולים בעלייה הראשונה התיישבו בערים . כמו בעלייה הראשונה רוב העולים בעלייה השנייה היו בני המעמד הבינוני - בעלי מלאכה , סוחרים , פקידים ומורים . עם עלייתם בחרו מרביתם להתיישב ביישוב היהודי העירוני , בעיקר ביפו , בחיפה ובירושלים . רק מעטים מהם בחרו להתיישב ביישובים שהקימו עולי העלייה הראשונה . אולם בין עולי העלייה השנייה בלטו צעירים וצעירות רווקים , שהושפעו מן הסוציאליזם ומן האווירה המהפכנית ששררה ברוסיה באותן שנים . רובם צעירים בני פחות מגיל 25 שעלו כיחידים , בלי משפחותיהם . מרבית הצעירים האלה גדלו בילדותם בבתים דתיים , אך מרדו בהוריהם והתרחקו מן הדת . בדומה לעולי העלייה הראשונה חלקם הגדול היו בוגרי ' חדרים' וישיבות , ומיעוטם סטודנטים או בעלי השכלה כללית רחבה שרכשו אותה בלימוד עצמי . מיעוט זה מקרב עולי העלייה השנייה - כ 7 % - מכלל העולים בעלייה זו - פנה להתיישבות החקלאית , והוא שהעניק לעלייה הזאת את ייחודה . מפגש ראשון של העולה דוד בן גוריון עם ארץ ישראל קטע ממכתב ששלח דוד בן גוריון לאביו בפלונסק , י"ב בתשרי תרס"ז . ) 1 . 10 . 1906 ( על דוד בן גוריון , ראו בעמוד . 121 ] ... [ הכניסה לארץ קלה ופשוטה מאוד . ] ... [ הרגשתי כי גלי אושר מתנשאים ממעמקי נשמתי ומ ְ פ ַ ּכים בלב ... התחייה העברית הנ ֵ ה הנ ָ ה ! השלטים העבריים שבכל חנות , הדיבור העברי בחוצות , בבתי המסחר וברסטורנים ) מסעדות , ) ניצני התחייה ! לא . כאן אי אפשר לפקפק . אי אפשר שלא להאמין ! ] ... [ הנה נער עברי דוהר לו בבטחה על סוס שוטף . נערה עברייה בת שמונה רוכבת על חמור טעון במשא - אלה מראות התחייה ! ] ... [ יפו - לא יפה , הרחובות כמו בכל עיר מזרחית , צרים ועקומים . אבק נורא מתנשא מיד בשוק , כי אין מרצפה , אך יש גם בניינים נהדרים ומקומות נחמדים , כמו , למשל , על שפת הים , על גבעה יפה טובעת בארזים ותמרים . אלה האילנות היותר יפים בארץ ישראל . אני לא חפצתי לבלות הרבה ביפו , מפני האבק , ולפנות ערב יצאנו חבורה של ארבע-עשר איש לפתח תקווה . אני רכבתי על חמור . הדרך היה נעים ומעונג מאוד . האוויר היה נפלא . מלא בׂשמים טובים כאוויר גן עדן , צח ושקוף כזכוכית טהורה . יכולנו להביט באוויר על מרחק של עשרת פרסאות . ) ד' בן-גוריון , איגרות א , ) 1919-1904 ( עמ' ) . 75 1 מה היו המראות הראשונים בארץ ישראל שמשכו את תשומת לבו של דוד בן גוריון ? זלמן דוד לבֹונטין - ) 1940-1856 ( יליד רוסיה , מראשוני 'חיבת ציון' ומחלוצי העלייה הראשונה . ממייסדי ראשון לציון . היה פעיל בעניינים כלכליים של היישוב , וכך לדוגמה ניהל את 'אוצר התיישבות היהודים' בלונדון - המוסד הכספי של ההסתדרות הציונית , ואת בנק אנגלו-פלשתינה ביפו . יוסף פ ַ יינּב ֶ רג - ) 1902-1855 ( יליד חצי האי קִרים , מרוכשי אדמות ראשון לציון וממייסדיה . יזם פנייה אל הברון בנימין ) אדמונד ( דה רוטשילד כדי לבקש ממנו תמיכה במושבה , אבל התנגד בחריפות לדרך שפקידי הברון ניהלו בה את המושבות , ועל רקע זה הגיע לעימות עם הברון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר