עמוד:100

לאירועים ברוסיה : הגל הראשון הגיע בשנים 1882-1881 בעקבות הּפ ְ רעות ברוסיה ובעקבות המדיניות האנטי יהודית של שלטון הצאר . הגל השני הגיע בשנים 1891-1890 בעקבות גזרות חדשות שהוטלו על היהודים ברוסיה ובעיקר בעקבות גירוש היהודים ממוסקבה ב1891- ) עמ' . ) 58 גם עלייתם של בני העלייה השנייה נגרמה בהשפעת ה ּ פוגרֹומים ברוסיה . ה ּ פוגרֹומים חידדו אצל היהודים את ההבנה כי סכנת חיים מאיימת עליהם , ולכן עליהם לעזוב את רוסיה ולמצוא פתרון טריטוריאלי למצוקתם . בעיקר זעזע את היהודים ה ּ פוגרֹום בקישינב , ) 1903 ( בגלל חוסר יכולתם להגן על עצמם . המציאות שנוצרה בעקבות מהפכת 1905 ברוסיה דחפה אף היא יהודים רבים לצאת מרוסיה . הייתה זו מהפכה נגד שלטון הצאר , והיהודים קיוו כי בעקבותיה ישתפר מצבם . אולם המהפכה לּוותה ְ בפוגרומים קשים ביהודים ולבסוף נכשלה . ב . גורמים הקשורים לפעילותה של התנועה הציונית - הוויכוח על ההצעה להתיישבות יהודים במזרח אפריקה ) תכנית אוגנדה . ) " ציוני ציון" - הצירים שהתנגדו להצעה וראו בה בגידה בציון - ביקשו לבטא במעשים את הקשר בין הלאומיות היהודית לארץ ישראל , ולכן הזדרזו לעלות . כלומר , העלייה לארץ ישראל הייתה פעולת מחאה נגד הצעת ההתיישבות במזרח אפריקה ) עמ' . ) 86 , 75 הזעזוע שפקד את התנועה הציונית עם מותו של הרצל ב1904- השפיע גם הוא על ההחלטה של אנשים לעלות לארץ ישראל . ג . פנייה מארץ ישראל - בצד הרעיון הלאומי שהיכה שורשים , פרסם ב1905- המורה יוסף ויתקין קריאה שהופצה בקרב הצעירים ברוסיה . מניחים כי קריאה זאת הייתה גורם משיכה לארץ ישראל והגבירה את העלייה . יוסף ויתקין האיץ בצעירים לעלות לארץ ישראל : " ע ּ ורּו , ע ּ ורּו צעירי ישראל , קומו לעזרת העם ! ע ַ מנּו גֹוו ֵ ע ַ , ארצו עוד מעט תחמוק ממנו לנצח , ח ּ וּו מהרו לעזרתו ! ] ... [ ׁש ִ כח שּ על מה שהיה לכם יקר עד עתה , ע ִ זבּום לעולם בלי כל צל של חרטה - ובואו לעבודת העם " ! שלמה צמח מספר על עלייתו לארץ ישראל סיפור עלייתו של שלמה צמח מאפיין את סיפורי העלייה של צעירים רבים בעלייה השנייה . שלמה צמח ) 1974-1886 ( עלה לארץ ישראל ב1904- מפלונסק שבפולין . בארץ ישראל היה פועל במושבות יהודה והגליל . היה ממייסדי מפלגת " הפועל הצעיר . " ב1909- יצא ללימודים גבוהים בצרפת ולמד שם ספרות וחקלאות . נודע כסופר ואף זכה בפרס ישראל לספרות . לא יצאה השנה השלישית של המאה ) 1903 ( והרצל שהיה אז כבר חולה לב מת לפתע פתאום והא ֵ בל שירד על כל יהדות רוסיה , אפילו על היהודים הפשוטים שלא היו ציונים , לא היה כמותו מזה מאות שנים . עם מותו נוכחנו כולנו לדעת מה גדול היה הקסם שהוליכה עלינו אישיותו ומה רבים היו הלבבות שכבש בקסם הופעתו . אנו בכינו כילדים שנתייתמו פתאום מאביהם . ] ... [ אותה שעה גבר בי מאוד הח ֵ פ ֶ ץ ) הרצון ( לנסוע לארץ ישראל ] ... [ והנה יום אחד לאחר חג הסוכות , בתחילת חודש חשוון , נסע אבא לעיר אחרת לצורך עסקיו ונתן לי שלוש מאות ר ּ ּבל - שהיו באותם ימים סכום כסף גדול - בשביל לפדות שטר בבנק . כשקיבלתי את שלוש מאות הרובל הללו החזקתי אותם בידי , מיד נתברר לי בבהירות גמורה , ששעת הכושר שהייתי ממתין לה באה . את השטר , אמרתי בליבי , לא אפדה בבנק . צריך אני ר ּ ּבלים ִ אלה , שכן אני הולך לארץ ישראל ! ] ... [ בצהרי היום חזרתי לבית המדרש , נטלתי את הגמרא , ועיינתי במסכת עירובין . שעה קלה לפני אחת יצאתי מן המקום ופני אל הכירכרה ) המובילה לתחנת הרכבת . ) והנה בדרכי ליפא טאוב לפני . כדי לא לעורר כל חשד אצל העוברים ושבים אמרתי לו - דע , עכשיו אני בורח לארץ ישראל ואני מבקש אותך שתלווה אותי בשביל שלא להעלות חשד אצל הבריות . הלכנו אפוא שנינו אל התחנה . השארתי בידי ליפא מכתב בשביל אבי . נסעתי ישר לוורשא ובאתי אל החצר שהתגורר בה דוד חברי . מקום זה לא היה בטוח , כי ברור היה שאבי יבוא לכאן לחפשני . לקחו אותי למקום לינה אחר , ואני אמרתי : ראשית כל עלי לשנות מראה פני , שלא יכירוני מיד . החלפתי את הקאפוטה והמגפיים בחליפה קצרה ושמתי מגבעת על ראשי וכל דמותי נשתנתה . ] ... [ ) ש' צמח , סיפור חיי , עמ' ) . 32-31 1 העלייה לארץ ישראל הייתה כרוכה במרד . במי מ ָ רד לדעתכם המסּפר ובאילו קשיים היה כרוך מרד זה ? 2 מה הביא את הנער שלמה צמח להחליט לעלות לארץ ישראל ? 3 מקור היסטורי זה הוא עדות אישית . מה היתרונות ומה החסרונות של עדות כמקור היסטורי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר