עמוד:98

פרק ז : עלייה והתיישבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה עולים בעלי תודעה לאומית מגיעים לארץ ישראל עלייה או הגירה החל ב1881- החלו להגיע לארץ ישראל עולים חד ּ ֵרי אידאולוגיה לאומית . בתקופה שבין " סופות בנגב" ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה ) 1914 ( עלו לארץ ישראל כ55- אלף עולים . מקור המושג " עלייה לארץ ישראל" במסורת היהודית , שייחסה קדושה לארץ ישראל . לכן נהגו לומר כי הבאים לארץ ישראל " עולים לארץ ישראל , " ואילו העוזבים אותה - " יורדים מארץ ישראל . " כלומר , המושג " עלייה" מבטא התייחסות בעלת משמעות ערכית לעליות . לעומת זאת , יש חוקרים המתייחסים לעליות לארץ ישראל כמו לכל גלי ההגירה , ורואים בחברה שצמחה בארץ ישראל - חברת מהגרים . חלק מן העולים שהגיעו לארץ ישראל החל ב1881- האמינו ברעיון התחייה הלאומית . לדוגמה , זאב ד ּ ו בְ נֹוב , שעלה לארץ ישראל , כתב ב20- באוקטובר 1882 לאחיו שמעון דובנוב שדגל בא ֹ ו טֹ ונֹומיזם ) עמ' : ) 89 " מטרתנו הסופית היא לז ּ ֹות במשך הזמן בארץ ישראל ולהשיב ליהודים את עצמאותם המדינית שנגזלה מהם לפני אלפיים שנה . אל תצחק . אין אלה תעתועי דימיון " . וחלק אחר מן הבאים לארץ ישראל היו מהגרים שנאלצו לעזוב את מזרח אירופה ולחפש מקלט שיקנה להם ביטחון . הם קיוו למצוא אותו בארץ ישראל . שינויים בארץ ישראל ע ֶ רב בואן של העליות כשהעולים הגיעו לארץ ישראל החל ב1881- הייתה בה אוכלוסייה דלה . חיו בה כ400- אלף ערבים וכ25- אלף יהודים , ושלטה בה האימפריה העות'מאנית . באותה תקופה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל התרכזה עלייה מרומניה , 1882 הפלגתם של 228 יהודים מרומניה באונייה "תטיס , " אוגוסט , . 1882 המרא ֶ ה והלבוש של העולים מבטאים את המאפיינים של עולי העלייה הראשונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר