עמוד:93

היחידה תדון בשאלות המרכזיות האלה : באילו דרכים ביקשה התנועה הציונית להעמיק את פעילותה בּפ ְ זורה היהודית ועם אילו קשיים התמודדה ? מה ייחודו של מפעל ההתיישבות בתקופת העלייה הראשונה והעלייה השנייה ?) 1914-1881 ( עם אילו דילמות התמודדו ההנהגה הציונית והעם היהודי בימי מלחמת העולם הראשונה , וכיצד ? מה משמעותה של הצהרת בלפור , ומהם הגורמים שהביאו לפרסומה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר